ขับรถเที่ยว 3 เส้นทางเหนือฟ้า

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 246 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

ขับรถเที่ยว 3 เส้นทางเหนือฟ้า

ขับรถเที่ยว 3 เส้นทางเหนือฟ้า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมในโครงการ “ขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า” ร่วมสนุกและรับของที่ระลึก “หมอนรองคอ ฟินเวอร์” สำหรับ 300 ท่านแรก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 สิงหาคม 2558

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์  กล่าวว่า โครงการ “ขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า” เป็นโครงการที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน โดยได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวไว้ 3 เส้นทาง ได้แก่  A. เส้นทางแห่งความสุข : อุตรดิตถ์ (อ.ลับแล) – จ.สุโขทัย B. เส้นทางแห่งความสนุก : แพร่ (อ.ลอง) – จ.ลำปาง และ C. เส้นทางแห่งความโรแมนติก : น่าน (อ.ท่าวังผา) – จ.พะเยา โดยแต่ละเส้นทางจะพบกับไฮไลท์ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ รวมถึงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสำหรับการเดินทาง ดังนี้

A.เส้นทางแห่งความสุข : อุตรดิตถ์ (อ.ลับแล) – จ.สุโขทัย เส้นทางนี้ตั้งบนทางหลวงหมายเลข 1041 แล้วเลี้ยวขวาอำเภอศรีสัชนาลัยบนทางหลวงหมายเลข 102 โดยจะพบแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พิพิธภัณฑ์ลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

B. เส้นทางแห่งความสนุก : แพร่ (อ.ลอง) – จ.ลำปาง เส้นทางนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1023 และทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งความสนุก อาทิ วัดศรีดอนคำ กาแฟแห่ระเบิด บ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ประนอม ทาแปง จ.แพร่ กาแฟถิ่นไทย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และวัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

C. เส้นทางแห่งความโรแมนติก : น่าน (อ.ท่าวังผา) – จ.พะเยา เส้นทางนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1080 และทางหลวงหมายเลข 1148 โดยจะพบกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งความโรแมนติก อาทิ หอศิลป์ริมน่าน วัดหนองบัว อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน โครงการหลวงปังค่า วัดนันตาราม และวัดพระนั่งดิน จ.พะเยา

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถร่วมสนุกและรับของที่ระลึก “หมอนรองคอ ฟินเวอร์” โดยติดต่อรับคู่มือขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า ได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ และพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ  จากนั้นเลือกเส้นทางที่กำหนด เช่น A : อุตรดิตถ์- สุโขทัย B : แพร่ – ลำปาง C : น่าน – พะเยา และสะสมตราประทับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง โดยต้องประทับตรา 3 แห่งขึ้นไปจากทั้งหมด 6 แห่ง และต้องมีตราประทับทั้ง 2 จังหวัดในเส้นทาง เช่น เส้นทาง A เส้นทางแห่งความสุข อุตรดิตถ์ (อ.ลับแล) – สุโขทัย มีตราประทับจากอุตรดิตถ์ 2 แห่ง/สุโขทัย 1 แห่ง หรือสุโขทัย 2 แห่ง/อุตรดิตถ์ 1 แห่ง เมื่อครบจำนวนตราประทับ ให้เขียน ชื่อ – สกุล และที่อยู่ ในการส่งของที่ระลึกให้ครบถ้วน และฉีกออกจากคู่มือ จากนั้นติดแสตมป์ จำนวน 3 บาท ส่งมายัง ททท.สำนักงานแพร่ เพื่อแลกรับของที่ระลึก ซึ่งจะจัดส่งให้ฟรี (ส่งเพื่อรับของที่ระลึกตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2558) หรือเดินทางมารับด้วยตนเอง ที่ ททท.สำนักงานแพร่   ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 300 ท่านแรก

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ ขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

แผนที่การเดินทางไป จ.แพร่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การเดินทางไป จ.แพร่

โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี จนถึงชัยนาท แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเข้าสู่ตัวจังหวัดแพร่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง

การเดินทางภายใน จ.แพร่

ในตัวเมืองแพร่มีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะ ได้หลายรูปแบบ รถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ ราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองแพร่ไปยังอำเภอต่างๆ คือ

  • อำเภอสูงเม่น 12 กิโลเมตร
  • อำเภอหนองม่วงไข่ 20 กิโลเมตร
  • อำเภอเด่นชัย 24 กิโลเมตร
  • อำเภอร้องกวาง 30 กิโลเมตร
  • อำเภอลอง 43 กิโลเมตร
  • อำเภอสอง 49 กิโลเมตร
  • อำเภอวังชิ้น 79 กิโลเมตร

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>