ท่องเที่ยว : Thai-Traveller.com

สารคดี ข้อมูลท่องเที่ยว คลิปวีดีโอท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักเกาะล้านสำหรับนักเดินทาง อย่างมีคุณภาพ

ขับรถเที่ยว 3 เส้นทางเหนือฟ้า

April14
admin

About admin

นุ บางบ่อ 213 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

ขับรถเที่ยว 3 เส้นทางเหนือฟ้า

ขับรถเที่ยว 3 เส้นทางเหนือฟ้า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมในโครงการ “ขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า” ร่วมสนุกและรับของที่ระลึก “หมอนรองคอ ฟินเวอร์” สำหรับ 300 ท่านแรก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 สิงหาคม 2558

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์  กล่าวว่า โครงการ “ขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า” เป็นโครงการที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน โดยได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวไว้ 3 เส้นทาง ได้แก่  A. เส้นทางแห่งความสุข : อุตรดิตถ์ (อ.ลับแล) – จ.สุโขทัย B. เส้นทางแห่งความสนุก : แพร่ (อ.ลอง) – จ.ลำปาง และ C. เส้นทางแห่งความโรแมนติก : น่าน (อ.ท่าวังผา) – จ.พะเยา โดยแต่ละเส้นทางจะพบกับไฮไลท์ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ รวมถึงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสำหรับการเดินทาง ดังนี้

A.เส้นทางแห่งความสุข : อุตรดิตถ์ (อ.ลับแล) – จ.สุโขทัย เส้นทางนี้ตั้งบนทางหลวงหมายเลข 1041 แล้วเลี้ยวขวาอำเภอศรีสัชนาลัยบนทางหลวงหมายเลข 102 โดยจะพบแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พิพิธภัณฑ์ลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

B. เส้นทางแห่งความสนุก : แพร่ (อ.ลอง) – จ.ลำปาง เส้นทางนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1023 และทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งความสนุก อาทิ วัดศรีดอนคำ กาแฟแห่ระเบิด บ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ประนอม ทาแปง จ.แพร่ กาแฟถิ่นไทย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และวัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

C. เส้นทางแห่งความโรแมนติก : น่าน (อ.ท่าวังผา) – จ.พะเยา เส้นทางนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1080 และทางหลวงหมายเลข 1148 โดยจะพบกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งความโรแมนติก อาทิ หอศิลป์ริมน่าน วัดหนองบัว อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน โครงการหลวงปังค่า วัดนันตาราม และวัดพระนั่งดิน จ.พะเยา

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถร่วมสนุกและรับของที่ระลึก “หมอนรองคอ ฟินเวอร์” โดยติดต่อรับคู่มือขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า ได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ และพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ  จากนั้นเลือกเส้นทางที่กำหนด เช่น A : อุตรดิตถ์- สุโขทัย B : แพร่ – ลำปาง C : น่าน – พะเยา และสะสมตราประทับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทาง โดยต้องประทับตรา 3 แห่งขึ้นไปจากทั้งหมด 6 แห่ง และต้องมีตราประทับทั้ง 2 จังหวัดในเส้นทาง เช่น เส้นทาง A เส้นทางแห่งความสุข อุตรดิตถ์ (อ.ลับแล) – สุโขทัย มีตราประทับจากอุตรดิตถ์ 2 แห่ง/สุโขทัย 1 แห่ง หรือสุโขทัย 2 แห่ง/อุตรดิตถ์ 1 แห่ง เมื่อครบจำนวนตราประทับ ให้เขียน ชื่อ – สกุล และที่อยู่ ในการส่งของที่ระลึกให้ครบถ้วน และฉีกออกจากคู่มือ จากนั้นติดแสตมป์ จำนวน 3 บาท ส่งมายัง ททท.สำนักงานแพร่ เพื่อแลกรับของที่ระลึก ซึ่งจะจัดส่งให้ฟรี (ส่งเพื่อรับของที่ระลึกตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2558) หรือเดินทางมารับด้วยตนเอง ที่ ททท.สำนักงานแพร่   ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 300 ท่านแรก

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ ขับรถเที่ยวกับ 3 เส้นทางเหนือฟ้า” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

แผนที่การเดินทางไป จ.แพร่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การเดินทางไป จ.แพร่

โดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี จนถึงชัยนาท แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเข้าสู่ตัวจังหวัดแพร่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง

การเดินทางภายใน จ.แพร่

ในตัวเมืองแพร่มีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะ ได้หลายรูปแบบ รถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ ราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองแพร่ไปยังอำเภอต่างๆ คือ

  • อำเภอสูงเม่น 12 กิโลเมตร
  • อำเภอหนองม่วงไข่ 20 กิโลเมตร
  • อำเภอเด่นชัย 24 กิโลเมตร
  • อำเภอร้องกวาง 30 กิโลเมตร
  • อำเภอลอง 43 กิโลเมตร
  • อำเภอสอง 49 กิโลเมตร
  • อำเภอวังชิ้น 79 กิโลเมตร

 

Email will not be published

Website example

Your Comment:


Recent Comments

Tags

Beach Kholan Kohlan Pattaya Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การเดินทางไปเกาะล้าน ข่าวท่องเที่ยว คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอท่องเที่ยว คลิปวีดีโอล่องแก่งน้ำว้า คาราวานรถยนต์ จ.น่าน ททท. ททท.ระยอง ททท.แพร่ ทะเล ทัวร์ ทัวร์ซาปา ทัวร์เดินป่า ที่พัก ที่พักดีดี ที่พักพัทยา ที่พักราคาถูก ที่พักราคาประหยัด ที่พักหรู ที่พักเกาะล้าน ที่พักเกาะล้านราคาถูก ที่พักโรงแรมบนเกาะล้าน ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเกาะล้าน นักเขียนสารคดี นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว นักเดินทาง นุ บางบ่อ บริษัททัวร์ รีสอร์ทเกาะล้าน สถานที่ท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยวต่างประเทศ เกาะล้านรีสอร์ท เดินป่า เที่ยวเกาะล้าน โรงแรม โรงแรมเกาะล้าน

test ana


Thai-Traveller.com