งานประเพณีปอยส่างลอง ปี 2558

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 248 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

งานประเพณีปอยส่างลอง ปี 2558

งานประเพณีปอยส่างลอง ปี 2558

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม  – 11 เมษายน 2558 ณ ทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานประเพณีปอยส่างลอง ปี 2558

งานประเพณีปอยส่างลอง ปี 2558

งานประเพณีปอยส่างลอง เป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับการร่วมทำบุญสืบสานงานประเพณีดังกล่าวด้วย  โดยมีกำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลองในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนี้

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2558  ณ วัดปางหมู
 • วันที่ 1 – 4 เมษายน 2558 ณ วัดจองคำ
 • วันที่ 3 – 6 เมษายน 2558 ณ วัดหมอกจำแป่
 • วันที่ 8 – 11 เมษายน 2558 ณ วัดบ้านห้วยขาน

อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • วันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 ณ วัดป่าขาม

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • วันที่ 2 – 5 เมษายน 2558 ณ วัดศรีบุญเรือง
งานประเพณีปอยส่างลอง ปี 2558

งานประเพณีปอยส่างลอง ปี 2558

วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง

ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วยเข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่างๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่นๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปาก  สีแดง  และสวมถุงเท้าสีขาว  ถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว  พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน  จากนั้น “ตะแป ส่างลอง” หรือผู้ให้ขี่คอ นำส่างลองไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี “ทีคำ” หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง

วันที่ 2 เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่

เป็นวันแห่งเครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเช้ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนมากมายเพื่อช่วยกันแบกหามเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยให้ส่างลองขี่คอพี่เลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” มีกลดทองหรือ “ทีคำ” แบบพม่าไว้บังแดด ตอนเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไตที่วัดต่างๆ

วันที่ 3 เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่

เป็นวันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน
โทร. 0 5361 2982-3

การเดินทางไป จ.แม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร และห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 356 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และเครื่องบิน

แม่ฮ่องสอนมีสนามบิน 2 แห่ง คือ ในอำเภอเมืองฯ และอำเภอปาย มีเที่ยวบินระหว่างจังหวัดเชียงใหม่บริการ สำหรับการเดินทางโดยรถไฟ ต้องลงที่สถานีเชียงใหม่ แล้วต่อรถหรือเครื่องบินมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกทีหนึ่ง

โดยรถยนต์

การเดินทางไปยังแม่ฮ่องสอนมักเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร

อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

หรืออีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากนครสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

การเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังแม่ฮ่องสอนโดยทางรถ จะต้องผ่านเส้นทางขึ้นลงเขาสูงชัน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการไปยังอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยไม่ต้องการแวะพักหรือท่องเที่ยวระหว่างทาง ควรใช้เส้นทางหมายเลข 108 ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม เข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง และคดเคี้ยวลาดชันตามแนวเขาเป็นถึงจำนวนถึง 1,864 โค้ง รวมระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้ประมาณ 6 ชั่วโมง

แต่หากต้องการแวะชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างทาง ควรใช้เส้นทางหมายเลข 1095 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ที่ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า เข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ทางสายนี้เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเช่นกัน แต่คดเคี้ยวและสูงชันกว่าทางหมายเลข 108 แต่นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็นิยมเลือกใช้เส้นทางนี้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่นิยมของจังหวัดส่วนมากจะอยู่บนเส้นทางสายนี้

นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแวะเที่ยวดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ยังสามารถเดินทางไปแม่ฮ่องสอนโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1263 ได้อีกเส้นทางหนึ่ง โดยเริ่มจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอแม่แจ่ม จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 108 ที่อำเภอขุนยวม แล้วเข้าสู่อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ทางเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง แต่บางช่วงถนนแคบ ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับ

และหากต้องการเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านอำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง รวมระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 108 ต่อไปยังอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และเข้าสู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 470 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 5 ชั่วโมง

โดยรถประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ไปยังแม่ฮ่องสอนทุกวัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 02-5531753 www.sombattour.com

จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใน 2 เส้นทาง คือ

 1. สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 108) มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอนประมาณ 8 ชั่วโมง
 2. สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) มีบริการรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศและรถตู้ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0-5361-1318

โดยเครื่องบิน

สายการบินนกแอร์และสายการบินเอส จี เอ มีบริการเที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 3-4 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และเชียงใหม่-ปาย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

สอบถามข้อมูลการเดินทางและสำรองที่นั่งได้ที่สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 www.nokair.com และสายการบินเอส จี เอ โทร. 0-2664-6099 www.sga.co.th

การเดินทางภายใน จ.แม่ฮ่องสอน

ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะ ได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย

ในเขตอำเภอปาย มีบริษัทท่องเที่ยวในตัวอำเภอและที่พักหลายแห่ง บริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์และรถจักรยาน ทั้งแบบรายวันและรายเดือน ในราคาไม่แพง นักท่องเที่ยวนิยมกันมาก

มีรถโดยสารประจำทางสายแม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง (ทางหลวงหมายเลข 108) และสายแม่ฮ่องสอน-ปาย (ทางหลวงหมายเลข 1095) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-1347

ระยะทางจาก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังอำเภอต่างๆ คือ

 • อำเภอปางมะผ้า 64 กิโลเมตร
 • อำเภอขุนยวม 67 กิโลเมตร
 • อำเภอปาย 111 กิโลเมตร
 • อำเภอแม่สะเรียง 164 กิโลเมตร
 • อำเภอสบเมย 192 กิโลเมตร
 • อำเภอแม่ลาน้อย 134 กิโลเมตร

แผนที่ จ.แม่ฮ่องสอน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Clip Vdo Poy Sang Long , A Father’s Dream
| You Tube by SamForknerFilm

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>