ท่องเที่ยว : Thai-Traveller.com

สารคดี ข้อมูลท่องเที่ยว คลิปวีดีโอท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักเกาะล้านสำหรับนักเดินทาง อย่างมีคุณภาพ

งานผีตาโขน 2558

April16
admin

About admin

นุ บางบ่อ 213 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน   2558 ณ วัดโพนชัย และ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ทริปที่ 57 ชม 5 ไฮไลท์ อีสานตะวันตก ทัวร์งานผีีตาโขน , ทุงดอกกระเจียวผาหำหด , เชียงคาน , ภูป่าเปราะฟูจิเมืองเลย เพียงท่านละ 3,750 บาท รวมที่พัก และ อาหาร 6 มื้อ ดูแลโดย นุ บางบ่อ ครับผม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558  ซึ่งงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” โดยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พร้อมด้วยการแสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย อีกมากมาย

กำหนดการจัดงาน

วันศุกร์  ที่  26 มิถุนายน 2558    
เวลา  03.00  น.  -  พิธีบวชพราหมณ์   ณ  อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา  04.00  น.  -  พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน – ลำน้ำศอก )
เวลา  06.00  น.  -  พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์  (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย   ตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไป อ.นาแห้ว   แล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา  07.30  น.  -  พระสงฆ์ ทุกรูปที่รับบาตร ร่วมฉันท์เช้า  ที่วัดโพนชัย
เวลา  08.30  น.  -  พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม  (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  09.00  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา  09.30  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  ขบวนของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ขบวนนักท่องเที่ยว  พร้อมกันบริเวณวัดโพนชัย
เวลา  10.00  น.  -  พิธีเปิด “งานบุญหลวง” วันโฮม ( ณ  วัดโพนชัย )
-  ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย
- ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา

วันเสาร์  ที่  27 มิถุนายน 2558  
เวลา  09.00  น. -  ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน
พร้อมกันบริเวณถนนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
- ขบวนเทิดพระเกียรติฯ (โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา)  พร้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย
- ขบวนอื่น ๆ พร้อมบริเวณสนามโรงเรียนด่านซ้าย
เวลา  10.00  น.   -  พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  ประจำปี 2558
ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
- ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
- ชมขบวนแห่ฯ
เวลา  13.00  น.  – ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง   (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
- ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย   (รอบชิงชนะเลิศ)
- ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา  15.00  น.  – พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส   (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  15.30  น.  – ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน   ไปยังวัดโพนชัย
- ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย   แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
-  พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส)  เข้าโบสถ์
-  พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน  (หลังวัดโพนชัย)
-  พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
เวลา  19.00  น. -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์   ณ  วัดโพนชัย  (เทศน์พระมาลัยหมื่น   พระมาลัยแสน)

วันอาทิตย์  ที่ 28 มิถุนายน 2558   
เวลา  04.00  น. -  พิธีเทศน์มหาชาติ  13  กัณฑ์    ณ  อุโบสถวัดโพนชัย

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • อำเภอด่านซ้าย  โทรศัพท์ 0 4289 1266
 • ททท. สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812

การเดินทางสู่  จ.เลย

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงอำเภอหล่มสัก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มเก่า อำเภอภูเรือ เข้าสู่จังหวัดเลย

2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ไปจนถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย

3. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว อำเภอชุมแพ อำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย

โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-เลย และกรุงเทพฯ-เชียงคาน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490  www.transport.co.th ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่  www.thaiticketmajor.com  นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

โดยเครื่องบิน เครื่องบิน ปัจจุบันไม่มีเครื่องบินทำการบินในจังหวัดเลยแต่สามารถใช้เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – อุดรธานี ของบริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4224 3222 สนามบินอุดรธานี โทร. 0 4224 6567 www.thaiairways.com สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 www.nokair.com สายการบินแอร์เอเชีย จำกัด โทร. 0 2515 9999  www.airasia.com จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางหรือเช่ารถจากจังหวัดอุดรธานี ไปจังหวัดเลย

การเดินทางภายใน จ.เลย

ในตัวจังหวัดเลยมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมรถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองเลยไปยังอำเภอต่างๆ คือ

 • อำเภอวังสะพุง 23 กิโลเมตร
 • อำเภอนาด้วง 32 กิโลเมตร
 • กิ่งอำเภอเอราวัณ 42 กิโลเมตร
 • อำเภอหนองหิน 45 กิโลเมตร
 • อำเภอเชียงคาน 47 กิโลเมตร
 • อำเภอท่าลี่ 47 กิโลเมตร
 • อำเภอภูหลวง 49 กิโลเมตร
 • อำเภอภูเรือ 50 กิโลเมตร
 • อำเภอผาขาว 70 กิโลเมตร
 • อำเภอภูกระดึง 73 กิโลเมตร
 • อำเภอด่านซ้าย 82 กิโลเมตร
 • อำเภอปากชม 90 กิโลเมตร
 • อำเภอนาแห้ว 125 กิโลเมตร

แผนที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

คลิปวีดีโอท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

คลิปวีดีโอการแสดงของผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประวัติผีตาโขน

ผีตาโขน เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7 ซึ่งมักจัดมากกว่าสามวันในบางช่วงระหว่างเดือนมีนาคม และกรกฎาคม โดยจัดขึ้นในวันที่ได้รับเลือกให้จัดขึ้นในแต่ละปีโดยคนทรงประจำเมือง ซึ่งงานบุญประเพณีพื้นบ้านนี้มีชื่อเรียกว่า บุญหลวงโดยแบ่งออกเป็นเทศกาล ผีตาโขน, ประเพณีบุญบั้งไฟ และงานบุญหลวง (หรือ บุญผะเหวด)

ผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดก ชาดกในทางพระพุทธศาสนา ที่ว่าถึงพระเวสสันดร และพระนางมัทรี จะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองหลวง บรรดาสัตว์ป่ารวมถึงภูติผีที่อาศัยอยู่ในป่านั้น ได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอาลัย

ซึ่งวันแรกจะเป็นเทศกาลผีตาโขน ซึ่งเรียกวันนี้ว่า วันรวม (วันโฮม) โดยจะมีพิธีเบิก พระอุปคุตต์ ในบริเวณระหว่างลำน้ำหมันกับลำน้ำศอก ส่วนวันที่สองของเทศกาลดังกล่าวจะมีพิธีจุดบั้งไฟบูชา พร้อมด้วยเครื่องแต่งกายที่หลากหลาย รวมถึงการแข่งขันเต้นรำตลอดจนขบวนพาเหรด ส่วนในวันที่สามและวันสุดท้ายจะมีการให้ชาวบ้านฟังเทศน์ ทั้งนี้ผีตาโขนยังได้รับการนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ และฉายาประจำทีม สโมสรฟุตบอลเลย ซิตี้ เช่นกัน

และประเพณียังคงมีความเชื่อกันว่า สำหรับคนที่เล่นหรือมีการแต่งตัวเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน ห้ามนำเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป และรอจนถึงปีหน้าจึงค่อยทำเล่นกันใหม่

Clip Vdo วิวัฒนาการผีตาโขน และหน้ากาก โดย มารพิณ

Email will not be published

Website example

Your Comment:


Recent Comments

Tags

Beach Kholan Kohlan Pattaya Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การเดินทางไปเกาะล้าน ข่าวท่องเที่ยว คลิปวีดีโอ คลิปวีดีโอท่องเที่ยว คลิปวีดีโอล่องแก่งน้ำว้า คาราวานรถยนต์ จ.น่าน ททท. ททท.ระยอง ททท.แพร่ ทะเล ทัวร์ ทัวร์ซาปา ทัวร์เดินป่า ที่พัก ที่พักดีดี ที่พักพัทยา ที่พักราคาถูก ที่พักราคาประหยัด ที่พักหรู ที่พักเกาะล้าน ที่พักเกาะล้านราคาถูก ที่พักโรงแรมบนเกาะล้าน ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเกาะล้าน นักเขียนสารคดี นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว นักเดินทาง นุ บางบ่อ บริษัททัวร์ รีสอร์ทเกาะล้าน สถานที่ท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยวต่างประเทศ เกาะล้านรีสอร์ท เดินป่า เที่ยวเกาะล้าน โรงแรม โรงแรมเกาะล้าน

test ana


Thai-Traveller.com