งานผีตาโขน 2558

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 248 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน   2558 ณ วัดโพนชัย และ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ทริปที่ 57 ชม 5 ไฮไลท์ อีสานตะวันตก ทัวร์งานผีีตาโขน , ทุงดอกกระเจียวผาหำหด , เชียงคาน , ภูป่าเปราะฟูจิเมืองเลย เพียงท่านละ 3,750 บาท รวมที่พัก และ อาหาร 6 มื้อ ดูแลโดย นุ บางบ่อ ครับผม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558  ซึ่งงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” โดยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พร้อมด้วยการแสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย อีกมากมาย

กำหนดการจัดงาน

วันศุกร์  ที่  26 มิถุนายน 2558    
เวลา  03.00  น.  -  พิธีบวชพราหมณ์   ณ  อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา  04.00  น.  -  พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน – ลำน้ำศอก )
เวลา  06.00  น.  -  พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์  (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย   ตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไป อ.นาแห้ว   แล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา  07.30  น.  -  พระสงฆ์ ทุกรูปที่รับบาตร ร่วมฉันท์เช้า  ที่วัดโพนชัย
เวลา  08.30  น.  -  พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม  (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  09.00  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา  09.30  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  ขบวนของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ขบวนนักท่องเที่ยว  พร้อมกันบริเวณวัดโพนชัย
เวลา  10.00  น.  -  พิธีเปิด “งานบุญหลวง” วันโฮม ( ณ  วัดโพนชัย )
-  ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย
- ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา

วันเสาร์  ที่  27 มิถุนายน 2558  
เวลา  09.00  น. -  ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน
พร้อมกันบริเวณถนนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
- ขบวนเทิดพระเกียรติฯ (โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา)  พร้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย
- ขบวนอื่น ๆ พร้อมบริเวณสนามโรงเรียนด่านซ้าย
เวลา  10.00  น.   -  พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  ประจำปี 2558
ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
- ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
- ชมขบวนแห่ฯ
เวลา  13.00  น.  – ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง   (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
- ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย   (รอบชิงชนะเลิศ)
- ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา  15.00  น.  – พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส   (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  15.30  น.  – ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน   ไปยังวัดโพนชัย
- ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย   แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
-  พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส)  เข้าโบสถ์
-  พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน  (หลังวัดโพนชัย)
-  พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
เวลา  19.00  น. -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์   ณ  วัดโพนชัย  (เทศน์พระมาลัยหมื่น   พระมาลัยแสน)

วันอาทิตย์  ที่ 28 มิถุนายน 2558   
เวลา  04.00  น. -  พิธีเทศน์มหาชาติ  13  กัณฑ์    ณ  อุโบสถวัดโพนชัย

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • อำเภอด่านซ้าย  โทรศัพท์ 0 4289 1266
 • ททท. สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812

การเดินทางสู่  จ.เลย

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงอำเภอหล่มสัก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มเก่า อำเภอภูเรือ เข้าสู่จังหวัดเลย

2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ไปจนถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย

3. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว อำเภอชุมแพ อำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย

โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-เลย และกรุงเทพฯ-เชียงคาน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490  www.transport.co.th ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่  www.thaiticketmajor.com  นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

โดยเครื่องบิน เครื่องบิน ปัจจุบันไม่มีเครื่องบินทำการบินในจังหวัดเลยแต่สามารถใช้เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – อุดรธานี ของบริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4224 3222 สนามบินอุดรธานี โทร. 0 4224 6567 www.thaiairways.com สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 www.nokair.com สายการบินแอร์เอเชีย จำกัด โทร. 0 2515 9999  www.airasia.com จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางหรือเช่ารถจากจังหวัดอุดรธานี ไปจังหวัดเลย

การเดินทางภายใน จ.เลย

ในตัวจังหวัดเลยมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมรถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง

รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองเลยไปยังอำเภอต่างๆ คือ

 • อำเภอวังสะพุง 23 กิโลเมตร
 • อำเภอนาด้วง 32 กิโลเมตร
 • กิ่งอำเภอเอราวัณ 42 กิโลเมตร
 • อำเภอหนองหิน 45 กิโลเมตร
 • อำเภอเชียงคาน 47 กิโลเมตร
 • อำเภอท่าลี่ 47 กิโลเมตร
 • อำเภอภูหลวง 49 กิโลเมตร
 • อำเภอภูเรือ 50 กิโลเมตร
 • อำเภอผาขาว 70 กิโลเมตร
 • อำเภอภูกระดึง 73 กิโลเมตร
 • อำเภอด่านซ้าย 82 กิโลเมตร
 • อำเภอปากชม 90 กิโลเมตร
 • อำเภอนาแห้ว 125 กิโลเมตร

แผนที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

คลิปวีดีโอท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

คลิปวีดีโอการแสดงของผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประวัติผีตาโขน

ผีตาโขน เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7 ซึ่งมักจัดมากกว่าสามวันในบางช่วงระหว่างเดือนมีนาคม และกรกฎาคม โดยจัดขึ้นในวันที่ได้รับเลือกให้จัดขึ้นในแต่ละปีโดยคนทรงประจำเมือง ซึ่งงานบุญประเพณีพื้นบ้านนี้มีชื่อเรียกว่า บุญหลวงโดยแบ่งออกเป็นเทศกาล ผีตาโขน, ประเพณีบุญบั้งไฟ และงานบุญหลวง (หรือ บุญผะเหวด)

ผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดก ชาดกในทางพระพุทธศาสนา ที่ว่าถึงพระเวสสันดร และพระนางมัทรี จะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองหลวง บรรดาสัตว์ป่ารวมถึงภูติผีที่อาศัยอยู่ในป่านั้น ได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอาลัย

ซึ่งวันแรกจะเป็นเทศกาลผีตาโขน ซึ่งเรียกวันนี้ว่า วันรวม (วันโฮม) โดยจะมีพิธีเบิก พระอุปคุตต์ ในบริเวณระหว่างลำน้ำหมันกับลำน้ำศอก ส่วนวันที่สองของเทศกาลดังกล่าวจะมีพิธีจุดบั้งไฟบูชา พร้อมด้วยเครื่องแต่งกายที่หลากหลาย รวมถึงการแข่งขันเต้นรำตลอดจนขบวนพาเหรด ส่วนในวันที่สามและวันสุดท้ายจะมีการให้ชาวบ้านฟังเทศน์ ทั้งนี้ผีตาโขนยังได้รับการนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ และฉายาประจำทีม สโมสรฟุตบอลเลย ซิตี้ เช่นกัน

และประเพณียังคงมีความเชื่อกันว่า สำหรับคนที่เล่นหรือมีการแต่งตัวเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน ห้ามนำเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป และรอจนถึงปีหน้าจึงค่อยทำเล่นกันใหม่

Clip Vdo วิวัฒนาการผีตาโขน และหน้ากาก โดย มารพิณ

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>