งานลางสาดหวาน และ ของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557

งานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557
นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 248 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

งานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557

งานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเที่ยวงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่         นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของตำบลสวนเขื่อน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีประจำตำบล และเพื่อสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้แก่ประชาชน

ตำบลสวนเขื่อนมีพื้นที่ติดเชิงเขา เหมาะสำหรับทำการเกษตร ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลสวนเขื่อน คือ ลางสาดหวาน  ลางสาดของสวนเขื่อนต้องเปลือกบาง ยางน้อย  รสชาติดี  และมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของตลาด โดยจะออกผลในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี นอกจากการทำเกษตรแล้ว ตำบลสวนเขื่อนยังมีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยว เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงามติดเชิงเขา อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ บ้านนาคูหา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนภูเขา อากาศเย็นตลอดปี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการวิจัยว่ามีโอโซนดีติดอันดับ 7 ของประเทศ มีทัศนียภาพสวยงาม สองข้างทางเป็นป่าเบญจพรรณ และมีลำห้วยแม่แคมไหลผ่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน และมีอาชีพเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด หรือเตา เป็นอาชีพเสริม โดยได้มีการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเตา สาหร่ายแผ่นทอดกรอบ สบู่เตา และอื่น ๆ พร้อมนำมาทำเป็นอาหารด้วย

นอกจากนั้นแล้ว บ้านนาคูหา ยังเป็นที่ตั้งของพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซึ่งมีสถานที่สำคัญภายในหลายแห่ง เช่น ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พระพุทธชยันตีมหัศจรรย์ พระเจ้าหยกทิพย์ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าสำเร็จเร็วพลัน และที่เป็นไฮไลต์ที่สุดคือ พระธาตุอินทร์แขวนมหาโพธิสัมฤทธิ์  ซึ่งเป็นพระธาตุอินทร์แขวนองค์ที่จำลองมาจากประเทศพม่ามาประดิษฐานอยู่บนยอดดอยอีกด้วย

สำหรับการจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 นี้ นอกจากจะมีการจำหน่ายผลผลิตลางสาดสวนเขื่อนแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การประกวดผลผลิตลางสาดหวาน การประกวดแม่บ้าน การประกวดแต่งกายเยาวชนอาเซียน 10 หมู่บ้าน การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับตำบล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน  และการประกวดยาย-ย่าหน้าหวานจูงหลานน่ารัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • เทศบาลตำบลสวนเขื่อน โทรศัพท์ 0 5464 5688 ต่อ 105
  • ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>