ดอกหญ้าริมโขง พนมเปญ

ดอกหญ้าริมโขง พนมเปญ
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

แม่น้ำโขงลดระดับหลังเดือนมกราคม ริมฝั่ง Alexon ซึ่งอยู่ตรงข้ามกรุงพนมเปญกลายเป็นที่ทำเกษตรกรรม เหมือนในที่อื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย 

ดอกหญ้าริมโขง พนมเปญ

ดอกหญ้าริมโขง พนมเปญ

เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกผักหลายชนิดบนดินอีนทรี หญ้าหลายชนิดตกดอกสีขาวเอนไหวไปกับแรงลม เด็กๆ วิ่งเล่นริมน้ำ บางกลุ่มเล่นน้ำเป็นที่สนุกสนาน จวบจนเย็นย่ำจึงจากลา ลาไปพร้อมๆ กับตะวันแสนสวยเพื่อกลับมาพบกันใหม่ในวันรุ่ง ดอกหญ้าก็เช่นกัน มันจากลาเพื่อมาพบกันใหม่ในปีรุ่ง…ไม่ใช่พรุ่งนี้

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>