ดอกโขงจรรโลงหัวใจ

ดอกโขงจรรโลงหัวใจ
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

 

ห้วงหนึ่งในพนมเปญ : อาทิตย์ลา ดอกหญ้าไหว สายลมพัดผ่านใจ อีกเมื่อไรจะกลับมา คิดถึงเสมอ พนมเปญริมแม่น้ำโขง 

fa

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>