ทริปที่ 53 ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 249 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

นมัสการพระพุทธชินราช –ลอยกระทงสุโขทัย -  รูท 12 – วัดผาซ่อนแก้ว – ไร่กำนัลจุล เดินทางวันที่่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557

เดินทางโดย

รถบัสปรับอากาศ Vip หรือ รถตู้ Vip 10 ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 5 พ.ย. 57 : กรุงเทพฯ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา – นมัสการพระพุทธชินราช – งานลอยกระทง สุโขทัย
07.00 น. เดินทางออกจากปั๊ม ปตท.สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก แวะรับประทานอาหารเช้า จ.อยุธยา (1)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ก๋วยตี๋ยวห้อยขา จ.พิษณุโลก (2) นำท่านเดินทางนมัสการพระพุทธชินราช ขอพรเพื่อเป็นมงคลของชีวิต ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก จ.พิษณุโลก ***
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ.ห้องอาหาร…(3) นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สถานที่จัดงาน ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของอดีตราชธานีของไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน อาทิ ตลาดโบราณ ชมการประกวดกระทงต่างๆที่สวยงาม
18.00 น. นำท่าน ชมการแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ภายในวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของอดีตราชธานีของไทย “รุ่งอรุณแห่งความสุข” ที่เรียกได้ว่า สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
วันที่ 6 พ.ย. 57 :  ร้านRoute 12 - พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่กำนัลจุล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
08.00 น. เดินทางสู่ อ.แค้มป์สน ตามเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสักนำท่านแวะถ่ายรูปที่ ร้านRoute 12 ร้านกาแฟริมทางกลิ่นอายแบบตะวันตก เชิญท่านพักผ่อนและเลือกจิบกาแฟตามอิสระ หรือเลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมชมบรรยากาศอันสวยงามของทิวทัศน์ภูเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร (5) นำท่านสักการะ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ชมความสวยงามของสิ่งก้อสร้างภายในวัด ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตงดงาม นำเดินทางกลับระหว่างทางแวะเลือกซื้อสินค้าที่ ไร่กำนันจุล
18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้พิจารณาจากความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป้นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

ท่านละ  2,500.  บาท

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่าที่พัก 1 คืน
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • บัตรชมงานแสง สี เสียง
  • ค่าพาหนะพร้อมน้ำมัน
  • ค่าประกันภัยในการเดินทางภายในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

กำหนดรับสมัครผู้ร่วมเดินทาง

วันนี้ – วันที 3 พฤศจิกายน 2557

วิธีสมัครร่วมเดินทาง

  1. ชำระ ค่าเดินทางได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 111 2300 148   ชื่อบัญชี นายนุกูล นาคถนอม (ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 พ.ย. 57)
  2. โทร.แจ้งการโอนค่าสมัคร + แจ้งชื่อจริง หรือ ส่งเมล์มาที่ nubangbo@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – ติดต่อจองการเดินทางได้ที่

นุ บางบ่อ (นุกูล นาคถนอม) โทร. 080 423 1122

คลิปวีดีโอ สารคดีลอยกระทงสุโขทัย | You Tube

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>