ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?
นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 250 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

เรื่องน่ารู้ เมื่อจู่ๆ เอกสารสำคัญของคุณหายในระหว่างการเดินทาง คุณควรจะต้องทำอย่างไร 

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?

ทำสูญหายในประเทศ

1. ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
2. นำใบรับแจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจ ไปยื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?

ทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องทำอย่างไร?

ทำสูญหายในต่างประเทศ

1. ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น
2. นำใบรับแจ้งความดังกล่าว พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตน หรือ เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่เก็บไว้แยกกัน และควรมีที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน เก็บไว้ติดต่อในคราวฉุกเฉินด้วย

แผนที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>