ทุ่งดอกไม้เมืองอุบล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ทุ่งดอกไม้เมืองอุบล

ทุ่งดอกไม้เมืองอุบล

ดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้บนพลาญหินดินทราย ส่วนใหญ่พบบนแผ่นดินอีสาน บางแห่งมีมากบางแห่งมีน้อยแล้วแต่สภาพภูมิประเทศ แต่พบมากบนพื้นที่เมืองอุบล ในจังหวัดอื่นพบเห็นบ้าง เช่นที่ ภูกระดึง ภูหลวง จ.เลย, ทางขึ้นเขาเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดอกไม้พวกนี้เป็นดอกไม้ขนาดเล็ก เติบโตอยู่เป็นกลุ่มเฉพาะชนิดบ้างอยู่รวมกันหลายชนิดบ้าง ดอกไม้ฤดูเดียวออกดอกปีละหนึ่งครั้งคือช่วงกลางฝนไปถึงต้นหนาวหรือราวเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ตอนนี้ในหลายพื้นที่เริ่มผุดดอกออกเกสรกันแล้ว ช่วงวันหยุดยาวนี้ใครอยากไปชมดอกไม้บานเต็มท้องทุ่งแนะนำให้ไปดูที่ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ผาชะนะได ผาชัน ผาแต้ม ป่าดงนาทาม ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี

แผนที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>