ท้องนาเมืองแม่แจ่ม

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

นาข้าวบ้านกองกาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นาข้าวบ้านกองกาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แม่แจ่มเป็นเมืองเล็กๆ กลางดอย ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่  ใครเคยไปเที่ยวคงรู้ว่าแม่แจ่มมีท้องนาหลายแห่ง ทุกแห่งมีลีลาแตกต่างกัน บ้างอยู่ในหุบเขาบนดอยสูง บ้างรายล้อมหมู่บ้าน บ้างแทงรวงเคียงเมือง หนึ่งในนาภูเขาผืนใหญ่มีนาบ้านกองกานรวมอยู่ด้วย

แผนที่บ้านกองกาน

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>