ท้องนาเมืองแม่แจ่ม

+18 กองกาน
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

นาข้าวบ้านกองกาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นาข้าวบ้านกองกาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แม่แจ่มเป็นเมืองเล็กๆ กลางดอย ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่  ใครเคยไปเที่ยวคงรู้ว่าแม่แจ่มมีท้องนาหลายแห่ง ทุกแห่งมีลีลาแตกต่างกัน บ้างอยู่ในหุบเขาบนดอยสูง บ้างรายล้อมหมู่บ้าน บ้างแทงรวงเคียงเมือง หนึ่งในนาภูเขาผืนใหญ่มีนาบ้านกองกานรวมอยู่ด้วย

แผนที่บ้านกองกาน

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>