น้ำตกเกริงกะเวีย

เกริงกะเวีย
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

น้ำตกเกริงกะเวีย

น้ำตกเกริงกะเวีย

โดยปกติถ้าผมเดินทางไปเมืองสังขละบุรีจะแวะพักตรงสามแยกทองผาภูมิหรือเลยมาแวะที่เกริงกะเวีย ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) ประมาณกิโลเมตรที่ 32 – 33 น้ำตกเกริงกระเวียตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็ก ลดหลั่นเป็นชั้นเล็กๆ เป็นอะไรที่เล็กแต่ที่สวยงามพอสมควร ธารน้ำตกไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูน ท่ามกลางผืนป่าหนาแน่น กระแสน้ำไหลแรงในช่วงหน้าน้ำ รินไหลแผ่กระจายเป็นผืนกว้างแล้วล่วงลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่สุดท้ายธารสายเล็กหายลับไปกับแนวไพร

น้ำตกเกริงกะเวีย สามารถลงเล่นน้ำได้ทุกฤดูกาลแต่น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้ง ช่วงนี้ฝนมา น้ำมี ใครไปสังขละบุรีอย่าลืมแวะพักครับ

แผนที่ น้ำตกเกริงกะเวีย

 

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>