น้ำตกแม่สา

Supachai L

Supachai L

Supachai L 147 post in this blog.

เที่ยวเรื่อยเปื่อย

น้ำตกแม่สา เป็นน้ำตกที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีน้ำไหลตลอดปี มีทั้งหมด 10 ชั้นแต่ละชั้นห่างกันประมาณ 100-500 เมตร มีระยะทางรวมเพียง 1 กม. โดยเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนสายแม่ริม-สะเมิง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร น้ำตกแม่สา เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ โดยชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 7 สามารถเล่นน้ำได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง

 

เส้นทางการเข้าถึงน้ำตกแม่สามีความสะดวกสบาย ทางเดินระหว่างชั้นน้ำตกเป็นทางที่จัดการไว้อย่างดีและไม่ชันมากในช่วงที่ 5 – 7 นักท่องเที่ยวที่มา สามารถจอดรถ ที่จอดรถที่สามเพื่อเข้าน้ำตกชั้นที่ 4 ได้ทันที น้ำตกแม่สาเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปีโดยช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความสวยงามที่สุด


เรื่องของลำน้ำ “แม่สา” มีเรื่องเล่ากันว่าจากต้นน้ำแม่สาไหลลงมาตามหุบเขาที่ราบ เมื่อไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆในตำบลแม่ริมและตำบลโป่งแยง เนื่องด้วยลำน้ำที่ใสเย็น ทำให้หญิงสาวชอบลงเล่นน้ำอยู่เป็นนิจ จึงมีคนเรียกลำน้ำนี้ว่า “น้ำแม่สาว” ต่อมาจึงกลายเป็น “น้ำแม่สา” เนื่องด้วยพื้นที่ลำห้วยบริเวณลำห้วยแม่สามีสภาพเป็นธรรมชาติ จึงได้เริ่มจัดตั้งเป็นวนอุทยานก่อน และได้ถูกดูแลมาจนถึงปัจจุบัน

น้ำตกแม่สาชั้นที่ 1 ชื่อ น้ำตกผาลาด
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 2 ชื่อ น้ำตกวังยาว
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 3 ชื่อ น้ำตกผาแตก
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 4 ชื่อ น้ำตกวังสามหมื่น
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 5 ชื่อ น้ำตกวังท้าวพรหมมา
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 6 ชื่อ น้ำตกตาดเหมย
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 7 ชื่อ น้ำตกพนารมย์
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 8 ชื่อ น้ำตกผาเงิบ
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 9 ชื่อ น้ำตกวัดห่าง
น้ำตกแม่สาชั้นที่ 10 ชื่อ น้ำตกลานเท

ที่อยู่

น้ำตกแม่สา  กม.ที่ 7 ถนนแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 0 5321 0244

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>