ปฏิมากรรม ปราสาทตาเมือน

ปราสาทตาเมือน
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ปราสาทตาเมือน

ปราสาทตาเมือน


มีบางคำถามเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ เวลาเราเข้าไปชมปราสาทขอมโบราณ นั่นคือปฏิมากรรมในปราสาทขอมโบราณทรุดโทรมไปตามกาลเวลาหรือถูกทุบทำลาย สาเหตุที่ถามคงเพราะส่วนหนึ่งเห็นเช่นนั้น เห็นในที่นี้คือเห็นปฏิมากรรมรูปเคารพเสียหาย โดยเฉพาะใบหน้ากับลำตัว แต่ส่วนอื่นๆ ยังคงอยู่

จากตำราหลายเล่มบอกว่า เกิดจากการทุบทำลายในคราวที่มีการเปลี่ยนการปกครอง” คือเปลี่ยนจากระบบเทพกษัตริย์มาเป็นพุทธหรือสลับสับเปลี่ยนจากพุทธมาเป็นพราหมณ์แบบกษัตริย์เป็นหนึ่งในเทพผู้สูงส่ง

ที่เห็นในภาพคือปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน (ตาเมียง) บ้านหนองคันนาสามัคคี ตำบลตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

แผนที่ปราสาทตาเมือน

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>