ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย

+PLA_6747
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคืองานตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย

“งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนวัดพระพุทธฉาย”

การตักบาตรเทโวและข้าวต้มลูกโยนมีความเชื่อมาจากเมื่อครั้งพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสะ หลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ในกาลนั้นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมารอเฝ้ารับเสด็จ และปรารถนาที่จะได้ใส่บาตรพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวก

ด้วยคนที่มามีจำนวนมากทำให้คนที่อยู่ห่างออกไปต้องโยนอาหารของตนเพื่อให้ลงในบาตร เป็นที่น่าอัศจรรย์อาหารตกลงในบาตรทั้งหมด ด้วยความเชื่อดังกล่าวชาวไทยแต่โบราณจึงจัดให้มีประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เพื่อเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลังได้น้อมใจระลึกถึงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

เด็กๆ ในหมู่บ้านมาช่วยกันทำข้าวต้มลูกโยน

เด็กๆ ในหมู่บ้านมาช่วยกันทำข้าวต้มลูกโยน

ข้าวต้มลูกโยน

ข้าวต้มลูกโยน

ข้าวต้มลูกโยน

ข้าวต้มลูกโยน

ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีจึงได้อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ให้อยู่คู่จังหวัดสระบุรีต่อไป และได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี ในเวลาประมาณ 07.00 น. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานบุญนี้ในวันและเวลาดังกล่าวครับ

องค์ประกอบในการทำข้าวต้มลูกโยน

องค์ประกอบในการทำข้าวต้มลูกโยน

ถั่วดำ

ถั่วดำ

กล้วยตาก

กล้วยตาก

ถั่วเขียวผ่าซีก

ถั่วเขียวผ่าซีก

ใบกะพ้อ

ใบกะพ้อ

หมายเหตุ

- ข้าวต้มลูกโยน ทำด้วยกล้วยตาก ถั่วเขียว ข้าวเหนียว ถั่วดำ ห่อด้วยทางมะพร้าวอ่อน  ใบเตย หรือ ใบกะพ้อ (แล้วแต่เอื้ออำนวย หมายความว่ามีอะไรก็ใช้อันนั้น)

- ไม่รู้ว่าประเพณีนี้ในประเทศอื่นที่นับถือพุทธมีหรือเปล่า ถ้ามีก็น่าสนใจเอามาเปรียบเทียบหรือเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลยืนยันถึงตำนานความเชื่อ (เป็นเรื่องน่าสืบค้น)

(จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย และผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอยุธยา แถลงข่าวที่วัดพระพุทธฉายช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา

(จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย และผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอยุธยา แถลงข่าวที่วัดพระพุทธฉายช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา

แผนที่วัดพระพุทธฉาย

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>