ปราสาทหินพนมรุ้ง

พนมรุ้ง
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

พนมรุ้ง

พนมรุ้ง

เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่นิยมชมปราสาทหินบนแผ่นดินอีสานหรือปราสาทขอมโบราณมีความคาดหวังว่าวันหนึ่งจะได้ชมแสงอาทิตย์วันใหม่ส่องสอดลอดผ่านบานประตูทั้งหมดของปราสาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจ แต่ก็ทราบดีว่าปรากฏารณ์เช่นนี้มีไม่บ่อย ปีละครั้ง ครั้งละไม่กี่วัน และวันก็กำหนดไม่ได้ตายตัว

แต่ความจริงยังมีทางออกนอกเหนือจากนั้น คือถ้าใครมีโอกาสมาเยือนและไม่อยากรอคอยขอแนะนำให้ชมแสงช่วงเย็นแทน แสงช่วงตะวันตกนั้นสวยงามไม่น้อย และดวงตะวันที่ลอยเด่นในช่องประตูก็น่าสนใจไม่ใช่เล่น ผมว่างดงามพอตัว พอจะโอ้อวดกับใครได้ว่าอาทิตย์สนธยาบนภูผาพนมรุ้งสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าดวงอาทิตย์เหนือปราสาทใดในแผ่นดินครับ

แผนที่ปราสาทหินพนมรุ้ง

 

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>