ป่าชายเลน ท่าระแนะ

+DSCF3422
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ป่าชายเลน ท่าระแนะ

ป่าชายเลน ท่าระแนะ

เมืองตราดเป็นเมืองทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล มีอาหารทะเล มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่า 50 เกาะ ที่รู้จักกันดีคือ เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะหวาย ฯลฯ แต่ที่ไม่ค่อยรู้และไม่ค่อยถูกพูดถึงคือการล่องเรือชมปาชายเลน เป็นป่าชายเลนเก่าแก่ ภายในป่ามีไม้หลากหลายสายพันธุ์ บางพื้นที่คล้ายป่าดึกดำบรรพ์ เป็นป่าสมบูรณ์ที่ก่อประโยชน์ สวยงามและ
น่าอัศจรรย์มาก

บ้านท่าระแนะ  จ.ตราด

แผนที่บ้านท่าระแนะ

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>