ผาชะนะได

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ผาชนะได

ผาชนะได

ผาชะนะไดเป็นหน้าผากว้าง ทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำโขง
ยามเช้า แสงทองเนิบนาบทาทาบผืนฟ้า สายน้ำ ขุนเขา ค่อยๆ ละลายเงาราตรีให้เลือนหายไป
ช่วงหน้าไหนฤดูใดผาชะนะไดก็งาม งามไม่เว้นในยามแล้งที่ใครหลายคนไม่อยากไปอีสาน

ผมเชื่อว่าป่าอีสานน่าสนใจพอๆ กับป่าในภูมิภาคอื่น เพียงแต่มันถูกดูแคลนว่าแล้งว่าร้อนเท่านั้น
ส่วนป่าในภูมิภาคอื่นก็ไม่มีป่าแล้งที่งามอย่างป่าอีสานเช่นกัน
ความสำคัญจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะป่าแต่ผมเห็นว่ามันอยู่ที่ลักษณะคน โดยเฉพาะคนที่ชอบชี้นำว่า “อันนี้สวย ไม่สวย อันนั้นน่าไป ไม่น่าไป” ซึ่งมันกลายเป็นความชอบส่วนตัวรวมถึงเรื่องความรู้ความเข้าใจมากกว่าครับ

ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี

แผนที่ ผาชะนะได

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>