ผาสาดลอยเคราะห์

เชียงคาน
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ประเพณีเก่าแก่ คล้ายลอยกระทงแต่ไม่ใช่ 

ผาสาดลอยเคราะห์

ผาสาดลอยเคราะห์

“งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์” 

เป็นประเพณีเก่าแก่ของเมืองเชียงคาน จ.เลย คล้ายลอยกระทงแต่ไม่ใช่ ต้องไปดูด้วยตาตัวเอง ไปร่วมงานด้วยตัวเอง งานนี้มีขบวนแห่แหนบนถนนคนเดินเมืองเชียงคานด้วย

(ปีนี้เริ่มวันนี้ 29 กันยายน ไปจนถึง 6 ตุลาคม ยังมีเวลา เสาร์-อาทิตย์นี้พอดีเลย)

แผนที่ อ.เชียงคาน จ.เลย

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>