พิพิธภัณฑ์อูบคำ

Supachai L

Supachai L

Supachai L 147 post in this blog.

เที่ยวเรื่อยเปื่อย

พิพิธภัณฑ์อูบคำ  เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน ก่อตั้งโดยอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย คำว่า อูบคำ เป็นชื่อที่มาจากอูบทองคำที่อาจารย์จุลศักดิ์ ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบิดา ผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้านครลำปางในช่วง พ.ศ.2275-2301 ความตั้งใจอันแรงกล้าของอาจารย์มีที่มาจากที่สังเกต เห็นว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอำเถอแม่สายแล้วกว้านซื้อข้าวของโบราณต่างๆ ไปเป็นอันมาก อาทิเช่น เครื่องเขิน ผ้าเก่า เป็นต้น อันจะทำให้ลูกหลานไม่ได้เห็นมรดกแห่งล้านนาที่งดงามรุ่งเรือง น่าภาคภูมิใจไม่น้อยไปกว่าชาติไหนๆ 

จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น และรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของสมาชิกในราชวงศ์ เครื่องเขิน เครื่องเงินต่างๆ รวมทั้งในราชสำนักคุ้มเจ่าต่างๆ เช่น คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าน่าน เป็นต้น ตัวอย่างโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากได้แก่ พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ไตเหนือ ผ้าทอในราชสำนัก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะที่ประณีตบรรจง อ่อนช้อย และเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชาวเหนือ

ปัจจุบันจัดแสดงเพื่อให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาได้มาค้นคว้าหาความรู้ สร้างสำนึกและความภาคภูมิในบ้านเกิดเมืองนอน เปิดบริการทุกวัน 08.00 น. – 18.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ส่วนชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท

การเดินทาง

ติดกับตลาดสดเด่นห้า หรือหากเดินทางด้วยรถสาธารณะสามารถขึ้น บขส. ในเมือง เหมารถมาประมาณ 50 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา 81/1 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713349 , 08-1992-0342

เว็บไซต์ www.oubkhammuseum.com

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>