ภูสอยดาว

ภูสอยดาว
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

ภูสอยดาว

ภูสอยดาว

เช้าวันหนึ่ง…

…เสียงชัตเตอร์ลั่นดัง เสียงสายลมลั่นมา ภูสอยดาวเป็นสรวงสวรรค์ของคนรักป่า เป็นสวนศรัทธาของคนรักการถ่ายภาพ บางคนเพลิดเพลินเกินเวลา ลืมไปว่าต้องลาภูกันแล้ว จึงลงแรงเก็บเต็นท์ ดึงเป้ขึ้นมาไว้บนบ่า รำพึงเบาๆ ราวไม่อยากลา…ลาก่อน

  • อุทยานห่งชาติภูสอยดาวมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล 2,102 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย อุทยานแห่งนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกภูสอยดาว เป็นน้ำตก 5 ชั้น และการผจญภัยขึ้นสู่ลานสนสามใบอันสวยงาม มีเนื้อที่กว้างประมาณ 1,000 ไร่ มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 125,110 ไร่

แผนที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>