ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 250 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

ภูเขาไฟฟูจิ เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของสองจังหวัด คือ จังหวัดชิซึโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของสองจังหวัด คือ จังหวัดชิซึโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ประเทศญี่ปุ่น

มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาญี่ปุ่นแล้วต้องกลับไปด้วยความผิดหวัง เพราะว่าสภาพอากาศไม่อำนวย หลายรายต้องพบกับหมอกขาวคละคลุ้งบดบังแม้จะรอคอยเวลาฟ้าเปิดอยู่ถึง 2-3 วัน ซึ่งมีผลกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

โรงแรมฟูจิมิฮานะที่ตั้งเด่นอยู่ริมทะเลสาบยะมะนะคะ

โรงแรมฟูจิมิฮานะที่ตั้งเด่นอยู่ริมทะเลสาบยะมะนะคะ

ทะเลสาบยะมะนะคะ

ทะเลสาบยะมะนะคะ

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ที่โรงแรมฟูจิมิฮานะ

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ที่โรงแรมฟูจิมิฮานะ

จากโรงแรมฟูจิมิฮานะที่ตั้งเด่นอยู่ริมทะเลสาบยะมะนะคะ ทะเลสาบกว้างใหญ่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่เกิดจากแรงระเบิดของภูเขาไฟฟูจิเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน และทะเลสาบแห่งนี้ถูกจัดว่ามีความสวยงามมากที่สุด  ผมมองเห็นภูเขาไฟฟูจิซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของโรงแรมได้อย่างชัดเจน  เช้าวันนี้คือช่วงเวลาพิเศษที่ผมเฝ้ารอที่จะได้เดินทางไปตามความฝัน

บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5

บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5

นักท่องเที่ยวเตรียมตัวเดินเท้าสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ

นักท่องเที่ยวเตรียมตัวเดินเท้าสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ

รถบัสคันใหญ่รอรับคณะเดินทางของเราเตรียมมุ่งหน้าสู่ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 การเดินทางไปยังจุดหมายเราต้องออกเดินทางกันตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ ทางหัวหน้าคณะทัวร์ต้องแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ถึงการเดินทางขึ้นไปชมเป็นการล่วงหน้า  เนื่องจากในทุกวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น มีหมอกหนา หรือลมพายุแรง ทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะทำการปิดเส้นทางไม่อนุญาตให้เดินทางขึ้นไป เพราะการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เราจึงไม่ค่อยได้ยินข่าวไม่ดีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว นับเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศของเราควรนำไปเป็นแบบอย่างอย่างเคร่งครัด

เส้นทางคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขา รถบัสค่อยๆ ขับเคลื่อนไต่ระดับความสูง ข้างทางด้านหนึ่งเป็นผนังเขา อีกด้านหนึ่งมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล  เมฆหมอกกลุ่มย่อมๆ ลอยไหลเป็นทิวแถวตามแรงลมพัดพา  ทิวสนแทงยอดขึ้นเรียงรายไปตลอดทาง  น้องมะตูมมัคคุเทศก์หนุ่มหล่อที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วัยเด็ก ชี้ชวนให้เราดูธรรมชาติอันงดงามและบรรยายถึงความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว บนยอดภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวจัดมีหิมะขาวปกคลุม ถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร  ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของสองจังหวัด คือ จังหวัดชิซึโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดโตเกียว โดยในวันที่อากาศแจ่มใสเราจะสามารถมองเห็นยอดภูเขาไฟแห่งนี้จากเมืองโตเกียวได้  ในปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิได้ถูกจัดอยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่ำ โดยมีการระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ซึ่งอยู่ในสมัยเอโดะ นักท่องเที่ยวสามารถสบายใจได้ว่าโอกาสที่ภูเขาไฟลูกนี้จะระเบิดขึ้นมาอีกนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก

ที่จอดรถ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5

ที่จอดรถ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5

ด้วยความชำนาญเส้นทางของคนขับรถ คณะของเราจึงเดินทางมาถึงบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 ได้อย่างปลอดภัย  สายลมหนาวสดชื่นยามเช้าพัดมาปะทะพลันห่อหุ้มร่างที่ลงมาจากรถราวกับเป็นการต้อนรับผู้มาเยือน  มีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนเดินทางมาถึงก่อนคณะของเรา  ที่ลานจอดรถมีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารเครื่องดื่ม ห้องน้ำ ไว้คอยบริการอย่างเป็นระเบียบ

นักท่องเที่ยวเตรียมตัวเดินเท้าสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ

นักท่องเที่ยวเตรียมตัวเดินเท้าสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ

นักท่องเที่ยวกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่เดินทางมายังภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 นี้ ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อการเดินไปพิชิตยอดภูเขาไฟที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้  ระยะทางการเดินขึ้นเขาสูงชั้นที่ต้องใช้เวลาในการเดินเท้าไปกลับรวม 2 วัน เป็นเป้าหมายความท้าทายพลังกายพลังใจ ผมดูบรรยากาศแล้วพลันนึกถึงการเดินขึ้นยอดเขาภูกระดึงในบ้านเรา  ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการเดินทางเพื่อพิชิตยอดเขา หลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย และถือเป็นความภาคภูมิใจหากได้เดินไปพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ  ในสมัยก่อนเขาจะห้ามไม่ให้ผู้หญิงเดินขึ้นไป เนื่องจากมีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตย์อยู่บนยอดเขา ปัจจุบันความเชื่อนั้นได้เปลี่ยนไปทั้งเพศชายและหญิงสามารถเดินขึ้นไปได้อย่างทัดเทียมกัน

สำหรับผมแล้ว ภูเขาไฟฟูจิคือความยิ่งใหญ่ของความฝัน ก่อนเดินทางมาผมภาวนาว่าขอให้ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนสักครั้ง  มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาญี่ปุ่นแล้วต้องกลับไปด้วยความผิดหวัง เพราะว่าสภาพอากาศไม่อำนวย หลายรายต้องพบกับหมอกขาวคละคลุ้งบดบังแม้จะรอคอยเวลาฟ้าเปิดอยู่ถึง 2-3 วัน ซึ่งมีผลกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วันนี้ผมได้มาเห็นถือว่าโชคดีแม้จะไม่ชัดเจนนัก แต่ก็ยังพอเห็นเป็นโครงร่างว่าเป็นภูเขาที่งดงามสูงสง่าสมคำร่ำรือ

คณะของเราพักผ่อนอยู่ที่บริเวณชั้นที่ 5 อย่างเพลิดเพลิน หลายท่านถือโอกาสเดินเข้าไปช๊อปปิ้งในร้านค้าที่ระลึก บางท่านเดินถ่ายภาพตามมุมสวยๆ ไปจนถึงจุดชมวิว ส่วนผมใช้เวลานี้เก็บภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวในชุดพร้อมเดินป่าที่ดูทีท่าว่าเขากำลังจะเป็นผู้พิชิตยอดเขาคนต่อไป

น้ำตกชิไรตะ หรือที่ชาวไทยเรียกว่า น้ำตกเส้นด้าย

น้ำตกชิไรโตะ หรือที่ชาวไทยเรียกว่า น้ำตกเส้นด้าย

โปรแกรมต่อไปหลังลงจากจุดชมวิวภุเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 คือ การเดินทางไปชมน้ำตกชิไรตะ หรือที่น้องมะตูมเรียกเป็นชื่อแบบไทยว่า น้ำตกเส้นด้าย  สายน้ำที่ไหลรินมาจากภูเขาไฟฟูจิส่วนหนึ่งเดินทางยังน้ำตกแห่งนี้ บริเวณด้านบนของน้ำตกจะเป็นที่จอดรถ เวลาจะชมน้ำตกนักท่องเที่ยวจะต้องเดินลงมาตามบันไดประมาณ 200 ขั้น เป็นเส้นทางเดินเท้าที่สะดวกไม่ลื่นและชันมากนัก  น้ำตกเส้นด้ายเกิดจากสายน้ำที่ไหลเข้าไปตามซอกหลืบหิน แล้วพุ่งออกมาตามรูเล็กๆ ในบริเวณแผงหน้าผาไหลรวมตัวตกลงมาสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ให้เห็นเป็นฉากม่านน้ำใสกว้าง แล้วไหลต่อไปยังทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่างต่อไป

หากคุณมีโอกาสมาเยือน ผมขอแนะนำให้คุณเดินลงมาชมน้ำตกชิไรโตะ โปรดอย่าได้ปฏิเสธโปรแกรมเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้  ซึ่งอาจจะทำให้คุณเสียดายได้ในภายหลัง ธรรมชาติที่สวยงามทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากการจัดการที่ดี ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวงดงามน่าประทับใจ

ประเทศญี่ปุ่น แม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยี แต่ถ้าคุณได้เดินทางมาเที่ยวชมแล้วคุณจะพบว่า ธรรมชาติวัฒนธรรมที่ดียังมีอยู่อีกมาก โดยเฉพาะผู้คนที่สุภาพมีน้ำใจ จนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแห่งไมตรี ผมคงไม่มีทางลืมประเทศน่ารักประเทศนี้อย่างแน่นอน

แผนที่ภูเขาไฟฟูจิ

คลิปวีดีโอ ภูเขาไฟฟูจิ | You Tube

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>