มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 250 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ เส้นทาง แม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก , สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตาก , หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สายการบินกานต์แอร์ บริษัท โอเค แทรเวล จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน ในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ครอบครัวท่องเที่ยว ในเส้นทาง “มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่” (แม่สอด , แม่สะเรียง , แม่ฮ่องสอน) ขึ้น เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่ที่มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นพื้นที่การค้าชายแดนระหว่างไทย และ เมียนม่าร์ โดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกมากภายในปีนี้และปีหน้า นอกจาก อ.แม่สอด เป็นพื้นที่การค้าระหว่าง 2 ประเทศนี้แล้ว อ.แม่สอด ยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอย่างพร้อมสรรพ อาทิ ด้านธรรมชาติป่าเขาน้ำตก หรือ ด้านวัฒนธรรมวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีความงดงามด้านศิลปะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้

งานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

งานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

อีกทั้งด้านธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร นั้นได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางมาเยือนของนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ให้ได้เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ รวมถึงถนนหนทางได้มีปรับปรุงให้กว้างขวางปลอดภัย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังเช่นโครงการ“มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่” ที่ได้จัดขึ้นนี้ ได้มีการเชื่อมโยงจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าด้วยกัน โดยเริ่มจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ไปสู่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทุ่งดอกกระเจียวสีส้ม บริเวณน้ำตกพาเตริญ อ.พบพระ จ.ตาก

ทุ่งดอกกระเจียวสีส้ม บริเวณน้ำตกพาเตริญ อ.พบพระ จ.ตาก

ทุ่งดอกกระเจียวสีส้ม บริเวณน้ำตกพาเตริญ อ.พบพระ จ.ตาก

ทุ่งดอกกระเจียวสีส้ม บริเวณน้ำตกพาเตริญ อ.พบพระ จ.ตาก

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติป่าเขาสองข้างทางซึ่งกำลังเป็นสีเขียวขจีสวยงามสดชื่น เส้นทางเลียบเลาะไปตามตะเข็บชายแดนที่มีความปลอดภัยควบคู่ไปกับสายน้ำเมย ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายสมรรถนะของผู้ขับขี่ และรถยนต์ หากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ทื่ชื่นชอบการขับรถ เส้นทางสายนี้นับว่าเป็นเส้นทางที่มีความท้าทายอีกสายหนึ่งของประเทศไทย ถึงแม้ว่าช่วงต้นฤดูฝนจะมีข่าวเส้นทางสายนี้ถูกตัดขาดบ้างในบางจุด จึงอยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์ว่า เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ทางแขวงการทาง , ทหาร , ตำรวจตระเวนชายแดน ก็ได้ร่วมมือกันเร่งแก้ไขเปิดทางให้สัญจรได้อย่างปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงขอเรียนว่าปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินั้น สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวจึงไม่น่าวิตก และไม่กระทบต่อแผนการเดินทางในเส้นทางเชื่อมโยงสายนี้

วัดจองกลาง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดจองกลาง จ.แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่ เส้นทางแม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

ด้าน นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ที่ได้เดินทางมาต้อนรับ และร่วมเดินทางไปคณะคาราวานท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า เส้นทาง “มหัศจรรย์สีเขียวท่องเที่ยว 3 แม่” นี้มีความน่าสนใจของจุดท่องเที่ยวอยู่เป็นระยะๆ ในแต่ละจุดพัก หรือแต่ละอำเภอนั้นมีความพร้อมรับการเดินทางมาเยือน มีที่พักราคาประหยัดอย่างมีคุณภาพ หรือที่พักหรูหราน่าพักผ่อน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการ อาหารท้องถิ่นแสนอร่อยสามารถหารับประทานได้ทั่วไป นับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเส้นทางสายนี้ โครงการคาราวานรถยนต์ “มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่”จัดขึ้นด้วยอีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อให้สอดคล้องกับเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญของชาวไทยคือวันแม่แห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถพาคุณแม่และครอบครัว เดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดเดือนนี้และเดือนต่อไป ก่อนจะถึงฤดูหนาวที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี

DSC07545

ทิวทัศน์ธรรมชาติสีเขียว ระหว่างการเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน

ทิวทัศน์ธรรมชาติสีเขียว ระหว่างการเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน

อ่างเก็บน้ำหนองจองคำ

อ่างเก็บน้ำหนองจองคำ

คณะคาราวานร่วมทำบุญ ณ สวนป่าภูสมะ

คณะคาราวานร่วมทำบุญ ณ สวนป่าภูสมะ

ขบวนฟ้อนรำนำหน้าคณะคาราวาน บนสะพานชูตองเป้ สวนป่่าภูสมะ จ.แม่ฮ่องสอน

ขบวนฟ้อนรำนำหน้าคณะคาราวาน บนสะพานชูตองเป้ สวนป่่าภูสมะ จ.แม่ฮ่องสอน

ในช่วงท้ายของค่ำคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอาหารของเบลวิลล่ารีสอร์ท ที่พักหรูหราใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก และ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวของคุณคณะเดินทางที่ร่วมเดินทางกันมากว่า 250 ท่าน จากทุกภูมิภาคของประเทศ และคณะสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกๆ ท่าน มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ท่ามกลางบรรยากาศของค่ำคืนอันสนุกสนานประทับใจ

ขอขอบคุณ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

ภาพเพิ่มเติม

นางรำสวยๆ ชาว จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะเดินทาง

นางรำสวยๆ ชาว จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะเดินทาง

ขบวนฟ้อนรำนำหน้าคณะคาราวาน บนสะพานชูตองเป้ สวนป่่าภูสมะ จ.แม่ฮ่องสอน

ขบวนฟ้อนรำนำหน้าคณะคาราวาน บนสะพานชูตองเป้ สวนป่่าภูสมะ จ.แม่ฮ่องสอน

สะพานชูตองเป้ สวนป่าภูสมะ จ.แม่ฮ่องสอน

สะพานชูตองเป้ สวนป่าภูสมะ จ.แม่ฮ่องสอน

เบลวิลล่า รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เบลวิลล่า รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เบลวิลล่า รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เบลวิลล่า รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ร้านกาแฟ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ร้านกาแฟ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

แผนที่ เส้นทาง อ.แม่สอด – อ.แม่สะเรียง – จ.แม่ฮ่องสอน

คลิปวีดีโอท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีเขียวเที่ยว 3 แม่


น้ำตกข้างทาง ก่อนถึง อ.แม่สะเรียง

สะพานชูตองเป้ สวนป่าภูสมะ จ.แม่ฮ่องสอน

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>