วัดป่าภูก้อน อุดรธานี

บันทึกช่วงเช้าก่อนฟ้าสาง ก่อนราตรีเปิดทางให้ตะวันสาดส่อง
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

สถาปัตยกรรมเชิงศาสนาที่ปรากฏกลางป่าเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ใหญ่โตแต่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าที่สงบเงียบ วางตัวมิให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติ (มีบ้างแต่ให้น้อยที่สุด) และท้ายที่สุดก็ช่วยกันดูแลป่าเพื่อเกิดการพึ่งพาอาศัยและคงอยู่ร่วมกัน

บันทึกช่วงเช้าก่อนฟ้าสาง ก่อนราตรีเปิดทางให้ตะวันสาดส่อง

บันทึกช่วงเช้าก่อนฟ้าสาง ก่อนราตรีเปิดทางให้ตะวันสาดส่อง

วัดป่าภูก้อนถือกำเนิดบนรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด อุดรธานี เลย หนองคาย เป็นวัดที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร คือนอกจากเรื่องพระธรรมอันเป็นหัวใจพุทธศาสนาวัดป่าภูกัอนยังมีหน้าที่ดูแลผืนป่า ดูแลธรรมชาติอันเป็นหัวใจของธรรมะอีกทอดหนึ่ง ซึ่งก่อเกิดเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อสรรพชีวิต ทั้งพันธุ์พฤกษา สัตว์นานา และมนุษย์

วัดป่าภูก้อนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

แผนที่วัดป่าภูก้อน

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>