วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

วัดพระแก้ว
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

พระหยกเชียงรายหรือพระแก้วมรกตองค์จำลอง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

พระหยกเชียงรายหรือพระแก้วมรกตองค์จำลอง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

เย็นมากแล้ว ประตูวัดยังเปิด อุโบสถปิด คนจีนกลุ่มหนึ่งเดินหายไปกับสวนพฤกษา บานประตูหอพระแก้วยังเปิดแง้ม ส่วนโฮงหลวงแสงแก้วปิดเงียบ แม้ไม่ได้เข้าไปกราบพระเจ้าล้านทองในอุโบสถแต่ได้เข้ามากราบพระหยกถือว่าโชคดีมากแล้ว ที่บอกว่าโชคดีเพราะมาเชียงรายหลายสิบหนไม่มีโอกาสมากราบพระหยกเลยสักครั้ง ทั้งๆ ที่รู้ว่าวัดพระแก้วแห่งนี้มีพระพุทธปฏิมากรรมที่งดงามและมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจซึ่งเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องศาสนาและการเมืองการสงครามในยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์จะถือกำเนิด (มีจารึกและเป็นเรื่องบอกเล่ากล่าวต่อกันมา)

พระหยก เชียงราย

พระหยก เชียงราย

พระหยกประดิษฐานอยู่ภายในหอพระหยกซึ่งเป็นอาคารทรงล้านนาโบราณ ประกอบด้วยไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย” แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอากรแห่งรัตน” เป็นมงคลอนุสรณ์ 90 พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนผนังอาคาร แสดงกิจกรรม จากตำนานพระแก้วมรกต และภาพวาดการสร้าง และพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายสู่พระอารามในวันที่ 19 ตุลาคม 2534

หอพระแก้ว

หอพระแก้ว

พระหยกสร้างด้วยหยกจากประเทศแคนาดา (มร.ฮูเวิร์ด โล ผู้บริจาค) ขนาดหน้าตักกว้าง 47.9 ซม. สูง 65.9 ซม. แกะสลักโดยโรงงานหยกวาลินนาน เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พระพุทธรูปหยกองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์แทนพระแก้วมรกตองค์จริง ที่ได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ส่วนที่มาของวัดหรือชื่อวัดพระแก้วนั้นเนื่องมาจาก…
…ตำนานรัตนพิมพ์วงศ์กล่าวไว้ว่า…เมื่อประมาณ พ.ศ. 300 เทวดาได้สร้างพระแก้วมรกต ถวายพระนาคเสนเถระที่เมืองปาฎลีบุตร (ปัจจุบันเรียก ปัตนะ) ประเทศอินเดีย แล้วอัญเชิญไปไว้ที่เมืองลังกา

เจดีย์

เจดีย์

ในสมัยพระเจ้าอโนรธามังฉ่อแห่งเมืองพุกามได้ส่งพระสมณทูตไปขอจากเจ้าเมืองลังกา เจ้าเมืองลังกาจึงมอบพระแก้วมรกตและพระไตรปิฏกให้ ขณะเดินทางกลับ เรือสำเภาเกิดพัดหลงไปเกยตื้นอยู่ที่อ่าวเมืองกัมพูชา (หลงไกลมาก คือหลงข้ามประเทศไทย) พระแก้วมรกตจึงตกเป็นของกัมพูชา ในเวลาต่อมาได้ถูกนำไปไว้ที่นครวัด กรุงศรีอยุธยาและเมืองกำแพงเพชร

เมื่อประมาณพ.ศ. 1933 พระเจ้ามหาพรหม เจ้าเมืองเชียงราย ได้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร และนำมาซ่อนไว้ที่เจดีย์วัดป่าเยียะ เมืองเชียงราย กระทั่ง พ.ศ. 1977 เกิดฟ้าผ่าองค์เจดีย์ ทำให้แตกหักจึงได้พบพระแก้วมรกตปรากฏอยู่ในนั้น ต่อมาได้ถูกอัญเชิญไปไว้เมืองต่างๆ ดังนี้เมืองเชียงราย พ.ศ. 1934-1979, เมืองลำปาง พ.ศ. 1979-2011, เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2011-2096, เมืองลาว พ.ศ. 2096-2321 และกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2321 จนถึงปัจจุบัน

ด้านหน้าเรือนพิพิธภัณฑ์

ด้านหน้าเรือนพิพิธภัณฑ์

จากตำนานดังกล่าวพบว่าพระแก้วมรกตถูกโยกย้ายไปในหลายเมืองสันนิษฐานได้ว่าในยุคนั้นหากเมืองไหนเข้มแข็งมีอำนาจก็สามารถครอบครองพระแก้วมรกตไว้ในมือตน เมื่อหมดอำนาจก็ต้องคลาย พระแก้วจึงย้ายไปอีกเมืองหนึ่ง การเข้าครองพระแก้วมรกตไม่มีอะไรอื่นนอกจากความงดงามขององค์พระและการแสดงความเป็นเจ้าของของมนุษย์ ส่วนพระแก้วมรกตที่เหลืออีก 299 องค์ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ในชัดว่ากระไปประดิษฐานที่ไหนบ้าง

นอกจากพระหยก (พระแก้วมรกตองค์จำลอง) ภายในพระอุโบสถยังประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งคือพระเจ้าล้านทอง ส่วนองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ มีองค์เจดีย์และโฮงหลวงแสงแก้ว

พระประจำวัน

พระประจำวัน

“พระเจ้าล้านทอง” แต่เดิมเป็นพระประธานของวัดล้านทอง ภายหลังวัดถูกรื้อ จึงถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดดอยงำเมืองหรือดอยงามเมือง ก่อนจะมาเป็นพระประธานที่วัดพระแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2504 พระเจ้าล้านทองเป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี 2.80 เมตร รอบพระเศียร 1.60 เมตร นั่งขัดสมาธิราบ ยอดพระศกเป็นดอกบัวตูมอยู่ในเปลวเพลิง ชายสังฆาฏิสั้นเหนือรายพระถัน เม็ดพระศกใหญ่ พระหนุ (คาง) เป็นปมใหญ่และชัดมาก นับเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดองค์ในประเทศไทย

องค์พระเจดีย์เป็นเจดีย์ฐานรูปแปดเหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมกว้าง 5.20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.50 เมตร หุ้มแผ่นทองแดง ลงรักปิดทองทั้งองค์ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์พระเจดีย์ เป็น โบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478 รอบๆ เจดีย์เป็นสวนร่มรื่น อยู่ใกล้กับโฮงหลวงแสงแก้ว

วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

โฮงหลวงแสงแก้วเป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์ ทอดตัวอยู่ภายใต้ความร่มครึ้มของพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ ตัวอาคารเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มีเจตนาให้อาคารแห่งนี้ในเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ เช่นพระพุทธสิหิงค์ (จำลอง) รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย

วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

วัดพระแก้วเป็นวัดขนาดเล็ก มีพื้นที่ไม่มาก อยู่กลางเมือง วัดพระแก้วเหมาะกับการกราบไหว้บูชาและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และทำนุบำรุงศาสนาในคราวเดียวกัน ใครมาเที่ยวเมืองเชียงรายลองหาโอกาสมาเยือนเชื่อว่าจะก่อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางครับ

วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

แผนที่ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>