วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

วัดมิ่งเมือง
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

งานพุทธศิลป์หรืองานศิลปะที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ศาสนามีหลากหลายสาขาผสมผสานกัน เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และปฏิมากรรม ส่วนวัดไหนจะเน้นงานอะไร ยังไง นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่โดยรวมมักจะมีสามสาขานี้โดดเด่นเป็นหลักใหญ่ ส่วนการผลิตงานพุทธศิลป์จะคล้ายคลึงหรือแตกต่างอันนี้แล้วแต่แนวความคิดในแต่ละพืนที่ ในแต่ละชุมชน เช่น ถ้าเป็นวัดโบราณในแดนดินถิ่นอีสานส่วนใหญ่อยู่ในกรอบความเรียบง่าย ไม่มีรายละเอียดแบบวิจิตรแต่อย่างใด ส่วนงานพุทธศิลป์ในแดนดินถิ่นล้านนามักมีความวิจิตรตระการตามากกว่า ยกตัวอย่างที่เห็นในภาพเป็นงานปูนปั้นประดับประตูวัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย เป็ยงานที่น่ารัก ใครเห็นก็ยิ้ม เป็นงานที่สอดแทรกเข้ามาอย่างแนบเนียน งานศิลปะแบบนี้มักซุกซ่อนอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งหากไปไม่ถึงดูไม่ดีไม่มีโอกาสเห็น ที่สำคัญงานศิลปะมักขยายคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในอีกรูปแบบหนึ่งครับ

วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

แผนที่วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย

 

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>