สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง
นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 250 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

สถานีรถไฟกันตัง ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าค่าย  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  เป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน 

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ  ซึ่งเดินทางมาจากสิงคโปร์  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  โดยมีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร  จนถึงท่าเทียบเรือกันตัง  ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่โบราณเช่นกัน  ปัจจุบันทางรถไฟส่วนนี้ถูกชาวบ้านรุกล้ำที่ และไม่มีรางรถไฟส่วนนี้ให้เห็นแล้ว

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

ตัวสถานีรถไฟกันตัง ปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ด้านหน้ามีมุขยื่นประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟี้ยมแบบเก่า คงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6  ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรแล้ว

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีรถไฟกันตัง

ภายในสถานียังมีข้าวของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในอดีตหลงเหลืออยู่บ้าง โดยภาพรวมแล้วยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ไว้ได้เป็นอย่างดี นับเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามเป็นพิเศษน่าเดินทางไปเที่ยวชม

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>