เสี้ยวหนึ่งพนมเปญ

Alexon
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

Alexon

Alexon

ฝั่งหนึ่งพนมเปญ เต็มไปด้วยอาคารทันสมัย อาคารใหม่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ อีกส่วนหนึ่งเป็นอาคารเก่าแบบเฟรนซ์โคโลเนียลมรดกทางสงครามที่ฝรั่งเศสทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า

ฝั่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ริมตลิ่งปลูกผัก มีทุ่งหญ้าทอดยาวจากถนนสีฝุ่นไปถึงโคลนแฉะริมโขง ผู้คนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ประมง พวกเขายังคงอาชีพที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษตราบจนกว่าบ้านฝั่งนี้จะกลายเป็นอาคารหรือสิ้นสุดลมหายใจในวันหนึ่ง

ผมเฝ้ามองดูพนมเปญเจริญเติบโตจากฝั่ง Alexon 

แผนที่พนมเปญ

 

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>