แม่น้ำสุพรรณ

แม่น้ำสุพรรณ
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

แม่น้ำสุพรรณ

แม่น้ำสุพรรณ

แม่น้ำบางสายของไทยมีชื่อเรียกเฉพาะถิ่นเฉพาะที่ แม่น้ำสุพรรณก็เป็นเช่นนั้น

แม่น้ำสุพรรณเป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อุทัยธานี ไหลผ่านชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อตามถิ่นฐานที่ไหลผ่าน เมืองชัยนาทเรียก “แม่น้ำมะขามเฒ่า” เมืองสุพรรณบุรี เรียกตรงๆ ตามชื่อจังหวัดว่า “แม่น้ำสุพรรณ” ถึงนครปฐมเรียก “แม่น้ำนครชัยศรี” ตามชื่ออำเภอ ช่วงสุดท้ายไหลผ่านเมืองสมุทรสาครเรียก “แม่น้ำท่าจีน” อันนี้สันนิษฐานขั้นต้นว่าเรียกตามชื่อท่าเรือสำคัญที่ค้าขายกับคนจีนในยุคเก่าก่อน 

ในรูปเป็นแม่น้ำช่วงหนึ่งในเมืองสุพรรรณ เรียกแม่น้ำสุพรรณ ริมฝั่งน้ำมีโรงสีเก่าแก่ แสดงให้เห็นว่าชีวิตดั้งเดิมใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางหลักในการค้าขายและคมนาคม

แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>