แลเมืองตรัง นั่ง”ตุ๊กตุ๊กหัวกบ”

ตุ๊กตุ๊กหัวกบ
ชาธิป

ชาธิป

ชาธิป 14 post in this blog.

ตุ๊กตุ๊กหัวกบ มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เดิมเป็นรถที่ใช้ขนส่งสิ่งของภายในโรงงาน

จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2509 ได้มีการนำเข้ารถตุ๊กตุ๊กหัวกบมาใช้ในจังหวัดตรังโดยดัดแปลงเป็นรถโดยสารที่ยังใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง มีกิจกรรมนำเที่ยวจังหวัดตรังด้วยรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ เช่น ย่านตึกเก่า สวนสาธารณะพระยารัษฎา บ้านนายชวน วงเวียนปลาพะยูน วิหารคริศศาสนา แวะชิมของอร่อยเมืองตรัง

เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจังหวัดตรังน่าจะได้ลองสักครั้ง^^

คลิปวีดีโอ ตุ๊กตุ๊กหัวกบ สามล้อตรัง โดย Thai Touch สัมผัสไทย

แผนที่ สวนสาธารณะพระยารัษฎา จ.ตรัง

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>