แสงตะวันสวรรค์ฝั่งโขง พนมเปญ

แสงตะวันสวรรค์ฝั่งโขง พนมเปญ
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

เย็นย่ำค่ำเยือน นกกากลับเรือนหมดแล้ว คงเหลือแต่เรือโยงสองสามลำยังแล่นไปข้างเหนือ เชื่องช้า มั่นคง 

แสงตะวันสวรรค์ฝั่งโขง พนมเปญ

แสงตะวันสวรรค์ฝั่งโขง พนมเปญ

แสงสุดท้าย
สะท้อนน้ำ
เสทือนใจ
เห็นเมื่อไหร่งามเมื่อนั้น

แด่คนไร้แสง

.
.
กรุงพนมเปญ บันทึกภาพจากฝั่ง Alexon

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>