แห่เทียนทางน้ำ ชุมชนลาดชะโด

ลาดชะโด
พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล

พายุทราย พรายทะเล 112 post in this blog.

แห่เทียนทางน้ำ ชุมชนลาดชะโด

แห่เทียนทางน้ำ ชุมชนลาดชะโด

ในอดีต ยุคที่เมืองไทยใช้คลองและแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม ผู้คนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดสัญจรกันทางน้ำ ทุกวิถีโยงใยสร้างสายสัมพันธ์กันด้วยน้ำ ไม่เว้นงานประเพณีก็เกิดขึ้นทางน้ำ แม้ปัจจุบันประเพณีทางน้ำจะเลือนหายตายจากหรือเจือจางจนมิอาจจับต้อง แต่ยังมีอีกหลายชุมชนคนไทยที่ยังอาศัยน้ำ ยังมีประเพณีทางน้ำหลงเหลือให้เห็น หนึ่งในนั้นมีประเพณีแห่เทียนพรรษาของชุมชนลาดชะโด จ.อยุธยา ประเพณีงดงามด้วยศรัทธา เป็นช่วงเวลาของการสร้างสีสันด้วยพัธนาการทางความเชื่อ ทั้งสนุกสนานและได้บุญไปพร้อมๆ กัน ใครไม่เคยเห็นแนะนำให้ไปดู ไปเรียนรู้ ไปสัมผัส เป็นประเพณีไทยของคนภาคกลางที่น่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งครับ

แผนที่ บ้านลาดชะโด

Facebook Comments
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>