โปรแกรมทัวร์ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง จ.น่าน

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ

นุ บางบ่อ 248 post in this blog.

เพราะโลกนี้แตกต่าง คนเราจึงต้องเดินทาง

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

เดินทางวันที่ 17-20 ต.ค. 2557  ที่สุดของสายน้ำสำหรับการล่องแก่งในเมืองไทย พบกับความสนุสนาน ตื่นเต้น เร้าใจกับการพายเรือยาง ฝ่าแก่งหินนับร้อยแก่ง ตลอด 2 วัน 1 คืน ด้วยความยาวของสายน้ำกว่า 80 กม. พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติสองฟากฝั่งลำน้ำว้า จังหวัดน่าน

พระพุทธรูปจตุรทิศ วัดภูมินทร์ จ.น่าน

พระพุทธรูปจตุรทิศ วัดภูมินทร์ จ.น่าน

ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภายในวิหารวัดภูมินทร์ จ.น่าน

ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภายในวิหารวัดภูมินทร์ จ.น่าน

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

ชื่อทัวร์ ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 80 กม. ดูแลทริปโดย น่านทัวร์ริ่ง
ระยะเวลา 4 คืน 2 วัน /   ศุกร์ (กลางคืน) , เสาร์ , อาทิตย์ , จันทร์ (เช้า)
สถานที่นัดพบ ปตท.สาขาสนามเป้า (ติด Bts สนามเป้า)
ที่พัก เต้นท์ 1 คืน (หลังละ 2-4 ท่าน)
เดินทางโดย รถตู่ Vip 10 ที่นั่ง
ราคาค่าเดินทาง
(joy Group)
ชาวไทย ท่านละ 4,800 บาท

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

โปรแกรมการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 17 ต.ค. 57
19.00 น. ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ  บขส.หมอชิต 2แล้วออกเดินทางเวลา 19.45 น.
วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57
06.30 น. เดินทางถึงจังหวัดน่าน ผ่อนคลายอริยาบท พร้อมเครื่องดื่มร้อนๆ ทำกิจวัตรประจำวัน จัดสัมภาระและสิ่งของจำเป็นในการล่องแก่งที่สำนักงาน “น่านทัวร์ริ่ง”
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าออกเดินทางสู่บ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ จุดเริ่มต้นของการผจญภัย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
09.30 น. ถึงบ้านสบมาง นำสัมภาระลงเรือ จากนั้นรับฟังบรรยาย และการสาธิตจากทีมงาน เกี่ยวกับ กฏความปลอดภัย กติกา มารยาท คำสั่งต่างๆ และข้อตกลงร่วมกันในการล่องแก่ง
10.00 น. เริ่มต้นการล่องแก่ง ในช่วงแรกกระแสน้ำยังไม่รุนแรงมากนัก ระหว่างนี้มารองฝึกซ้อมพายให้พร้อมเพียงกันตามคำสั่งของสตาฟ จากนั้นสายน้ำว้าเริ่มทักทายนักผจญภัย ด้วยแก่งระดับต่างๆ สลับกัน เช่น แก่งโก้ แก่งผาคับ แก่งเสือเต้นห้วยลอย แก่งไฮจ้ำ แก่งสบห้วยปึง
12.00 น. จอดเรือรับประทานอาหารกลางวัน บนหาดทรายริมฝั้งแม่น้ำว้า พักเอาแรงกันสักครู่
12.30 น. เมื่อทุกคนพร้อมก็ออกลุยแก่งกันต่อ บ่ายนี้เราจะเจอกับแก่งใหญ่ๆ อาทิ แก่งหลวง แก่งส้าน แก่งห้วยเดื่อ โดยเฉพาะ แก่งผีป่า
17.00 น. ถึง Camp แม่สะนาน ขนย้ายสัมภาระขึ้นจากเรือ พักผ่อนตามสบาย ทำกิจวัตรประจำวัน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่แสนอร่อย ชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป จิบน้ำชาอุ่นๆ ร่วมวงสนทนาเกี่ยวกับวันที่ผ่านมา
21.00 น. แยกย้ายกันเข้านอน ขอให้หลับฝันดี เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการลุยในวันรุ่งขึ้น
วันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 57
07.00 น. สวัสดีลำน้ำว้า พร้อมด้วยกาแฟร้อนๆ ขนมอร่อยๆ ตื่นสายกันหน่อยวันนี้
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บสัมภาระลงเรือ ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และออกกำลังกายกันสักหน่อย
09.00 น. วันนี้ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฝ่าฟันแก่งใหญ่ๆ กันเริ่มด้วยแก่งแม่สะนาน แก่งขอน แก่งสบหมาว แก่งครก แก่งผาขี้นก 1แก่งผาขี้นก 2 แก่งผารถเมล์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Camp วังปู้ พักเอาแรงสักเล็กน้อย แล้วต่อด้วยแก่งเสือเต้นแม่จริม แก่งปู่สี แก่งโดด 1แก่งโดด 2 แก่งใหม่ แก่งสร้อย และพบกับแก่งวังลูน แก่งสุดท้ายของการ “ผจญแก่งโหดน้ำว้าตอนกลาง”
15.30 น. สิ้นสุดการล่องแก่ง เดินทางกลับสู่เมืองน่าน พาท่านเข้าที่พักอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
17.00 น. พาไปชมทิวทัศน์เมืองน่านในมุมสูงที่วัดพระธาตุเขาน้อย บรรยากาศพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาที่สวยงาม
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้าน “เฮือนฮอม” พูดคุยถึงเรื่องล่องแก่งที่ผ่านมา ในบรรยากาศสบายๆ
19.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 57
05.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

หมายเหตุ :โปรแกรมการเดินทางนี้ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะพิจารณาจากความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การจอง

  1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  2. ช่วงเทศกาลอย่างน้อย 1 เดือน
  3. ติดต่อจองการเดินทางได้ที่ นุ บางบ่อ โทร. 08 0423 1122

อัตรานี้รวม

  • ค่า เดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ – น่าน
  • อาหาร 6 มื้อ
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท
  • เรือยางพร้อมอุปกรณ์ชูชีพมาตรฐาน ถุงกันน้ำ, เต้นท์, ถุงนอน,
  • รถรับ-ส่งตามโปรแกรม , Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

การล่องแก่ง เป็นกิจกรรมประเภทท่องเที่ยวธรรมชาติกึ่งการผจญภัย จำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเลือกใช้บริการที่มีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแล้วเรียบร้อย และตรวจสอบรายการท่องเที่ยว และข้อตกลงต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เช่นการประกันภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีให้บริการได้มาตรฐานหรือไม่ และควรจะศึกษาข้อมูลการล่องแก่งมาก่อน

 

บรรยากาศภายในแค้มป์ที่พัก ของการล่องแก่งน้ำว้า

บรรยากาศภายในแค้มป์ที่พัก ของการล่องแก่งน้ำว้า

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า

บรรยากาศภายในแค้มป์ที่พัก ของการล่องแก่งน้ำว้า

บรรยากาศภายในแค้มป์ที่พัก ของการล่องแก่งน้ำว้า

 แผนที่บ้านสบมาง จุดเริ่มต้นของการล่องแก่งน้ำว้า

คลิปวีดีโอ ล่องแก่งน้ำว้า

 

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>