1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

ปางช้าง อยุธยา
samjaw

samjaw

samjaw 19 post in this blog.

วังช้างอยุธยาแลเพนียดนำช้างจำนวน 9 เชือกพร้อมชาวอยุธยาจำนวนมาก ร่วมยืนถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาทีเนื่องในโอกาสครบ1ปีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรณลานวัดพระรามในจ.พระนครศรีอยุธยา 

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

1 ปีที่พ่อหลวงจากเราไป

แผนที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด

Facebook Comments

More from my site

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>