Monthly Archives: January 2016

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 17

 

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียมา ครั้งที่ 17

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 17

หอการค้าจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครแม่สอด ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน มาพบกันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมกับการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวยงามของเมืองเมียวดีตลอดสองข้างทางที่ท่านปั่นจักรยานไป รวมทั้งเยี่ยมชมเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว (เจดีย์ชเวดากองจำลอง) ที่กำลังก่อสร้างภายในจังหวัดเมียวดีอีกด้วย

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 17

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียมา ครั้งที่ 17
จักรยานมิตรภาพไทย-เมียมา ครั้งที่ 17

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 17

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก