Monthly Archives: November 2016

ฮ่องกง เกาะสวรรค์ของนักช้อป

กว่าจะมาเป็นฮ่องกง
ฮ่องกง เกาะสวรรค์ของนักช้อป

ฮ่องกง เกาะสวรรค์ของนักช้อป

นครบนเกาะที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา และความทันสมัย แต่บางครั้งก็ถูกคั่นไว้ด้วยมุมแห่งความสงบเรียบง่าย