Monthly Archives: July 2018

เทคนิคการขับรถ ไปในพื้นที่น้ำท่วม

เทคนิคการขับรถ ไปในพื้นที่น้ำท่วม

หากหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมถนนไม่ได้ และจำเป็นต้องไปควรอ่านครับ 

คำเรียกประเภทเตียงโรงแรม

คำเรียกประเภทเตียงโรงแรม

หลายท่านอาจจะยังมีความสับสนในการเรียกประเภทของเตียงในโรงแรม ทำให้เวลาคุย ตกลง หรือสื่อสารกับพนักงานของโรงแรม มักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ซึ่งล้วนเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน วันนี้เรามาสรุปเรื่อง คำเรียกประเภทเตียงโรงแรมกันดีกว่าครับ เพื่อต่อไปจะได้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกต่อไป