Category: ภาคกลาง

พยัตมิวสิคแอนด์อาร์ตเทล

Pyat Music & Artel
 แปลงโลกศิลปะมาเป็นที่พักมากดีไซน์

บ้านเพลงพยัตหรือพยัตมิวสิคเฮ้าส์ แปลงร่างเป็นที่พักขนาดเล็ก เพื่อต้อนรับเพื่อนผู้รักงานดีไซน์ในแวดล้อมศิลปะ มันจะมีน่าตาอย่างไร เจ๋งขนาดไหน

ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ต

ราชาวดี บ้านกรูด รีสอร์ต ที่พัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เงียบสงบ สวยงาม มีความเป็นส่วนตัว สุดสัปดาห์นี้ ณ ชายทะเลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์