Category Archives: ต่างประเทศ

นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวแบบ 360 องศาที่ ปูซาน

นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวแบบ 360 องศาที่ ปูซาน

เมื่อพูดถึงชื่อของ ปูซาน (Busan) เชื่อว่าคงคุ้นหูหลายๆท่าน จากกระแสของภาพยนต์เกาหลีเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้สาวๆคลั่งไคล้กงยูโอปป้ากันใหญ่ และอยากจะนั่งรถไฟตามไปหากงยูโอปป้ากันถึงปูซาน แต่น้อยคนนักที่มีโอกาสได้ไ ปเที่ยวปูซาน ส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวโซล เมืองหลวงของเกาหลีกันซะมากกว่า วันนี้เราจึงอยากแนะนำให้ทุกคนไปรู้จักอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของเกาหลี อย่าง “ ปูซาน ” ที่มีดีไม่แพ้โซลแน่นอน

ปราสาทหินบนแดนดินถิ่นกัมพูชา

+ตาพรหม-1

ปราสาทเก่าบนแผ่นดินเขมรเป็นปราสาทที่สัมผัสแล้วรู้สึกถึงอำนาจอะไรบางอย่างที่เคลือบคลุมให้เราหลงใหล ยอมสยบ และค้อมหัวให้แบบไม่รู้ตัว นั่นคงเป็นความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม งานศิลปะตกแต่ง ที่ว่ากันด้วยงานแกละสลักหินทรายเสียเป็นส่วนใหญ่ ศิลปะดังกล่าวมีทั้งงานแบบฮินดูและพุทธศาสนาที่เข้ามามีบทบาทมากมาย ไม่ต้องแปลกใจอะไรหากฝรั่งเศสลุ่มหลงเมืองเก่าแห่งนี้จนต้องเข้ามายึดครองและเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง คงไม่น่าแปลกใจหากเมืองมนต์แห่งนี้ได้ถูกยกย่องมรดกทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

นครวัด

ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด

โคปุระ (ด้านนอก) ปราสาทนครวัด

โคปุระ (ด้านนอก) ปราสาทนครวัด

เณรน้อยในปราสาทนครวัดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เณรน้อยในปราสาทนครวัดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

รูปสลักนางอัปสร ปราสาทนครวัด

รูปสลักนางอัปสร ปราสาทนครวัด

นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เริ่มสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติกัมพูชาและเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ “เมืองพระนคร” ปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์โดยมีหินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก

ปราสาทบายน

ปราสาทบายน

ปราสาทบายน

ปราสาทบายนเป็นปราสาทที่มีปฏิมากรรมรูปเคารพชัดเจน มองเห็นแต่ไกล และเป็นรูปเคารพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แย้มยิ้ม สันนิษฐานว่าช่วงนั้นปรพเทศชาติมีความสุข ไร้ซึ่งศึกสงคราม

ปราสาทบายน

ปราสาทบายน

สะพานข้ามน้ำก่อนถึงประตูทางเข้านครธม บนสะพานมีปฏิมากรรมรูปเคารพมวยเทพเรียงรายอยู่สองข้างทาง

สะพานข้ามน้ำก่อนถึงประตูทางเข้านครธม บนสะพานมีปฏิมากรรมรูปเคารพมวยเทพเรียงรายอยู่สองข้างทาง

ปราสาทบายน นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า “ปราสาทบายน” และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ

ปราสาทบันทายศรี หรือ บันเตียไสร

โคปุระปราสาทบันทายศรีหรือปราสาทบันเตียไสร ยามสายแสงแดดทาทาบกลายเป็นปราสาทสีทองงดงามมาก

โคปุระปราสาทบันทายศรีหรือปราสาทบันเตียไสร ยามสายแสงแดดทาทาบกลายเป็นปราสาทสีทองงดงามมาก

ลายละเอียดงานศิลปะเชิงศาสนาของปราสาทบันทายศรี

ลายละเอียดงานศิลปะเชิงศาสนาของปราสาทบันทายศรี

ทับหลังที่ปราสาทบันทายศรี

ทับหลังที่ปราสาทบันทายศรี

ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1,000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ

ปราสาทบันทายศรีเรียกตามสำเนียงเขมรว่า “บันเตียไสร” หมายถึงปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี (บางตำราว่า “บั้นท้ายสตรี”) อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมราฐไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมราฐในบริเวณที่เรียกว่า “อิศวรปุระ” หรือ “เมืองของพระอิศวร

ปราสาทแห่งนี้สร้างอุทิศถวายพระอิศวรภายใต้พระนามว่า “ตรีภูวนมเหศวร” หรือ “ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม” ปราสาทมีขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งหายาก สร้างขึ้นเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (หรือพระเจ้า ชัยวรมันที่ 4 พ.ศ. 1487 – 1511) และเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1554)

ปราสาทตาพรหม

นอกจากมีศิลปะเชิงศาสนาที่งดงาม ปราสาทตาพรหมยังโดดเด่นด้วยต้นไม้ใหญ่ทอดรากเกาะเกี่ยวไปตามปราสาทด้วย

นอกจากมีศิลปะเชิงศาสนาที่งดงาม ปราสาทตาพรหมยังโดดเด่นด้วยต้นไม้ใหญ่ทอดรากเกาะเกี่ยวไปตามปราสาทด้วย

ปราสาทตาพรหมในหลายจุดจะพบซากปรักหักพังกองอยู่กับพื้นอันเนื่องจากความเก่าแก่กับการถูกเบียดบังจากต้นไม้ใหญ่

ปราสาทตาพรหมในหลายจุดจะพบซากปรักหักพังกองอยู่กับพื้นอันเนื่องจากความเก่าแก่กับการถูกเบียดบังจากต้นไม้ใหญ่

ด้วยมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้ปราสาทตาพรหมดูลึกลับน่าค้นหา

ด้วยมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้ปราสาทตาพรหมดูลึกลับน่าค้นหา

ปราสาทตาพรหม ปราสาทที่ร่มรื่นที่สุดกว่าทุกๆ ปราสาทในเมืองพระนคร-เสียมเรียบ ปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทตาพรหมถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาซึ่งสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ปราสาทตาพรมสร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในรัชกาลที่กษัตริย์นิยมฮินดูได้อำนาจคืนจากกษัตริย์นับถือพุทธ ประกอบด้วยหมู่ปราสาทขนาดกลางหลายหลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ระเบียงทางเดินเชื่อมถึงกันหมด รอบปราสาทมีกำแพงก่อด้วยสิลาแลงล้อมรอบ

ในปราสาทตาพรหมพบจารึกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนสร้างใหม่ๆ ว่ามีแรงงานผู้คนทั้งหมด 79,365 คน ผู้คนเหล่นนั้นมาจาก 3,140 หมู่บ้าน พระผู้ใหญ่ 16 รูป เจ้าหน้าที่ 2,740 คน ผู้ช่วย 2,202 และนางรำอีก 615 นาง ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์หรือพิพิธภัณฑ์เมืองพระนคร

มีหลายๆ ข้อมูลแจ้งว่า “ปราสาทตาพรหมไม่ค่อยมีอะไรให้ชมมากนัก แต่ด้วยปราสาทตาพรหมใช้ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในงานศิลปกรรม” ซึ่งผมคิดว่าคำกล่าวนั้นไม่จริงทั้งหมด ส่วนที่จริงคือไปเข้าคิวถ่ายรูป เรื่องซาบซึ้งหรือไม่ ไม่มีใครล่วงรู้ ส่วนที่บอกว่าไม่มีอะไรให้ดูนั้นผิดถนัด คือถ้ามีเวลา ก้าวย่างช้าๆ หยุดดูงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรมเป็นระยะจะพบงานแกะสลักหินทรายที่งดงามเหมือนเช่นที่อื่น แม้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าแต่ถ้าเราลงลึกในความเป็นศิลปกรรมจะพบว่าปราสาทตาพรหมดีพอจะอวดอ้าง ที่สำคัญตัวปราสาทที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ ทั้งต้นไทรและต้นไม้อื่นๆ ก็สามารถหยุดทุกสิ่งเอาไว้ได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติเขมรที่ยิ่งใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปะกรรม แม้มีการค้นคว้าจากหลักฐานต่างๆ กระทั่งแจ่มกระจ่างแต่ปราสาทเหล่านี้ยังแสดฃถึงพลังบางอย่างที่ลึกลับและเราต้องค้นคว้าหาความกันต่อไปครับ (ครั้งหน้าเราหวังว่าจะพาผู้อ่านไปพบรายละเอียดให้ลึกมากกว่านี้ โดยจะเจาะความงามในแต่ละปรปราสาท อย่างละเอียดเท่าที่จะเป็ฯไปได้)

แผนที่นครวัด

ศาลเจ้าซัปโปโร

ศาลเจ้าซัปโปโร

มีอะไรในฮอกไกโด? ถ้าถามกันแบบนี้ตอบในวันเดียวไม่มีทางจบ ยกเว้นว่ากันสั้นๆ คือมีหิมะ อากาศหนาว มีเรื่องราวยาวนานตั้งแต่อดีตก่อนก่อร่างสร้างเมือง

สิงคโปร์ ราคาประหยัด สัมผัสเปอรานากัน

อาคารเก่าโบราณ บ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมการผสมผสานระหว่าง จีน และมลายู

การท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางข้อจำกัดของเวลา แต่ทว่าได้มาทบทวนอดีตในมุมสงบของเมืองศิวิไลซ์ 

ฮ่องกง เกาะสวรรค์ของนักช้อป

กว่าจะมาเป็นฮ่องกง
ฮ่องกง เกาะสวรรค์ของนักช้อป

ฮ่องกง เกาะสวรรค์ของนักช้อป

นครบนเกาะที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา และความทันสมัย แต่บางครั้งก็ถูกคั่นไว้ด้วยมุมแห่งความสงบเรียบง่าย 

ถ้ำเทียนเหมิน จางเจี่ยเจี้ย กระเช้าลอยฟ้า สู่ภูผาประตูสวรรค์

ถ้ำเทียนเหมิน จางเจี่ยเจี้ย กระเช้าลอยฟ้า สู่ภูผาประตูสวรรค์

เส้นทางรถยนต์ 99 โค้ง เลื้อยคดโค้งไต่ระดับไปตามไหล่เขาที่ด้านหนึ่งเป็นหุบเหวลึกน่าหวาดเสียว บางช่วงมีการเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ให้ทางลอดผ่าน 

มารีน่าเบย์แซนด์ ประเทศสิงคโปร์

มารีน่าเบย์แซนด์

โรงแรมหรูหรากว่า 2,560 ห้อง และคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ทั้งยังมีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกมารวมไว้

กว่าจะมาเป็นฮ่องกง

กว่าจะมาเป็นฮ่องกง

ตึกสูงระฟ้าหรืออาคารหลังใหม่ทันสมัยถูกสับหว่างด้วยย่านการค้าเก่า วัด ศาลเจ้า หรือบางจุดอาจจะเป็นแปลงผักเล็กๆ หลังซอกมุมตึก

โยโกฮาม่า ตามหาราเม็ง

ร้านราเมง
พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  | Shin Yokohama Raumen Museum

พิพิธภัณฑ์ราเม็ง | Shin Yokohama Raumen Museum

อาหารที่ดูเหมือนง่ายมีขายอยู่ทั่วไป แต่ถ้าจะให้อร่อยถึงใจต้องไปกันให้ถึงถิ่น กินกันอย่างรู้ที่มา

คามาคุระ เมืองศักดิ์สิทธิ์ริมมหาสมุทรแปซิฟิค

หลวงพ่อโตไดบุสึ
คามาคุระ เมืองศักดิ์สิทธิ์ริมมหาสมุทรแปซิฟิค

คามาคุระ เมืองศักดิ์สิทธิ์ริมมหาสมุทรแปซิฟิค

เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุกว่า 800 ปี และถือว่าเป็นเมืองแห่งตำนานซามูไร และกลิ่นไอความสุขของชาวพุทธมาช้านาน

เรื่องเล่าจากแขวงสะหวันนะเขต

มัคคุเทศก์สาวสวยชาวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ

รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ

ผู้คนมากมายต้องเสียสละชีวิตเลือดเนื้อและความสุข อารยธรรมเก่าแก่ถูกทำลายสูญหาย บ้างถูกเคลื่อนย้ายไปแต่งเติมความศิวิไลย์ให้คนทั่วไปยกย่องสรรเสริญ

หว่ออ้าย…ไต้หวัน ตอนจบ

กระเช้าไฟฟ้าเคลื่อนไปยังสวนสนุก หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
กระเช้าไฟฟ้าเคลื่อนไปยังสวนสนุก หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

กระเช้าไฟฟ้าเคลื่อนไปยังสวนสนุก หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

เวลา 5 วัน 4 คืน ในเกาะไต้หวัน ทำให้ผมหลงรักเกาะแห่งนี้ได้อย่างไม่รู้ตัว หากมีโอกาสคงได้กลับมาอีก เพราะที่นี่ไม่มีคำว่าน่าเบื่อเลยสักวัน…

หว่ออ้าย…ไต้หวัน ตอนที่ 2

IMG_3777
ฟาร์มแกะชินจิ้ง เมืองผูหลี่ เกาะไต้หวัน

ฟาร์มแกะชินจิ้ง เมืองผูหลี่ เกาะไต้หวัน

ไฮไลท์ของการเดินทางมาเมืองผูหลี่ นอกจากเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวถึงขั้นหิมะตกในช่วงปลายปีแล้ว เมืองนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยก็ว่าได้

หว่ออ้าย…ไต้หวัน

หว่ออ้าย...ไต้หวัน

จนกระทั่งทัศนียภาพความงดงามของเมืองจิ่วเฟิ่นได้ไปปรากฏเป็นฉากอยู่ในภาพยนต์ นับตั้งแต่วันนั้นเมืองที่รกร้างจึงได้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างหลั่งไหลกันเข้ามาชื่นชม

ฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน

จุดสูงสุดของยอดเขาฟานสิปัน และเป็นจุดที่สูงที่สุดของกลุ่มประเทศอินโดจีน

จุดสูงสุดของยอดเขาฟานสิปัน และเป็นจุดที่สูงที่สุดของกลุ่มประเทศอินโดจีน

มิตรภาพความจริงใจมักจะเกิดขึ้นจากในป่า  | สารคดีดีเด่นประจำปี 2013 ที่มียอดการถูก Copy สูงสุด

เมียวดี กำแพงมรกต

เมียวดี กำแพงมรกต

เมียวดี กำแพงมรกต

เมืองหน้าด่าน ศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดและรับวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่ยุคอาณานิคม

ตรามตอนพาส กับอดีตอันอบอุ่น

ทิวทัศน์เมืองซาปา ในอ้อมกอดของหุบเขา เมื่อมองจากยอดเขาตรามตอนพาส

ทิวทัศน์เมืองซาปา ในอ้อมกอดของหุบเขา เมื่อมองจากยอดเขาตรามตอนพาส

ภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม นอกจากความสวยงามของทิวทัศน์โดยรอบแล้ว ยังซ่อนความอบอุ่นไว้ให้เป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป

ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของสองจังหวัด คือ จังหวัดชิซึโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของสองจังหวัด คือ จังหวัดชิซึโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ประเทศญี่ปุ่น

มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาญี่ปุ่นแล้วต้องกลับไปด้วยความผิดหวัง เพราะว่าสภาพอากาศไม่อำนวย หลายรายต้องพบกับหมอกขาวคละคลุ้งบดบังแม้จะรอคอยเวลาฟ้าเปิดอยู่ถึง 2-3 วัน ซึ่งมีผลกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ชิบุยะ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย

 

ชิบุยะ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย

ชิบุยะ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย

รถยนต์รุ่นใหม่รูปทรงน่ารักหลายคันวิ่งผ่านไปมาบนถนนไร้ฝุ่นละออง เกือบทุกคันมีเสียงเครื่องที่เงียบกริบ มันเป็นภาพที่น่าตื่นตาสำหรับคนพลัดถิ่นที่หลงใหลในยนตกรรมระดับแนวหน้า เหตุใดหนอทำไมเขาถึงคิดค้นผลิตมันขึ้นมาได้ ทั้งที่บ้านเมืองของเราก็มีทรัพยากรวัตถุดิบอย่างเพียงพอ กลับไม่มีรถยนต์สายพันธุ์ไทยออกวิ่งไปบนถนนตะปุ่มตะป่ำปะแล้วปะอีกบ้างเลย

กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (ตอนจบ)

กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (ตอนจบ)
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (ตอนจบ)

กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล (ตอนจบ)

หน้าที่ของเทพกุมารี คือการประกอบพิธีบูชาเทพแห่งเตาไฟ บางครั้งหากมีผู้เดินทางเข้ามาขอพร โชคดีหน่อยเทพกุมารีก็จะปรากฏกายให้เห็นที่บริเวณหน้าต่างชั้นบน ไม่นานนักก็หลบหายเข้าไปเฉกเช่นเดิม