Category Archives: สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่น้ำเงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่น้ำเงา จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่นี้เหตุที่ว่าแม่เงา เนื่องจากน้ำที่มีความใสมากจนแลเห็นเงาในน้ำได้ ลักษณะของลำน้ำจะมีความคดเคี้ยวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ในฤดูฝนกระแสน้ำจะเชี่ยวมาก ในฤดูแล้งจะเหมาะแก่การล่องแพชมธรรมชาติ เพราะสองฝั่งของลำน้ำจะมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ออกดอกให้เห็น เช่น อินทนิล ซึ่งอยู่ริมน้ำจำนวนมาก บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา เป็นจุดกางเต็นท์นอนริมแม่น้ำเงาที่สะดวกที่สุด บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำเงาเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวกะเหรี่ยงหลายหมู่บ้านที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สามารถนั่งเรือหางยาวเข้าไปเที่ยวชมหมู่บ้านเหล่านี้ในช่วงเดือนมิถุนายน-มกราคม

กิจกรรม

  • ล่องแพ/ล่องเรือ
  • ชมพรรณไม้
  • ชมทิวทัศน์
  • ชมวัฒนธรรมและประเพณี

ยอดดอยปุย อุทยานแห่งชาติแม่เงา

ยอดดอยปุย  อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านแม่ปะหลวง เส้นทางเข้ามีอยู่ 2 เส้นทาง โดยเส้นทางแรกเข้าทางบ้านห้วยม่วงและแม่ปะหลวง เส้นทางนี้สามารถใช้ยานพาหนะได้ เส้นทางที่ 2 เป็นเส้นทางสายบ้านกองอูม ทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมเดินป่าผจญภัย ทางเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ ไปจนถึงจุดยอดดอยปุย สำหรับจุดชมทิวทัศน์มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ไปได้ไกลถึงพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมองเห็นคลื่นทะเลหมอกอย่างสวยงาม สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและคลื่นลมตลอดปี

กิจกรรม

  • ชมทิวทัศน์
  • ชมวัฒนธรรมและประเพณี

น้ำตกโอโละโกร

น้ำตกโอโละโกร อุทยานแห่งชาติแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากลำห้วยโอโละโกร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ เป็นน้ำตกที่สูงใหญ่สวยงามมาก มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เมตร มีน้ำตกตลอดปีแสดงให้เห็นสภาพป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมที่จะเข้าไปถึงน้ำตกแห่งนี้ นอกจากเดินเท้าใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ รวม 2 คืน 3 วัน โดยระหว่างทางจะต้องมีการพักค้างแรมที่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง 1 คืน จากนั้นออกเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงน้ำตก เวลากลับจะพักค้างคืนบ้านชาวเขาอีก 1 คืน เดินทางกลับ 

อุทยานแห่งชาติแม่เงา

อุทยานแห่งชาติแม่เงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 257,650 ไร่ หรือประมาณ 412 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และอ.ท่าสองยาง จ.ตาก สภาพป่าของอุทยานแห่งชาติแม่เงาจะเป็นป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเงา แม่น้ำยวม และแม่น้ำริด ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนมียอดเขาสูงหลายยอด เช่น ดอยปุยหลวงมีความสูง 1,498 เมตร ดอยเซอเทอลู่ความสูง 1,622 เมตรและ ดอยคุยหลวงซึ่งสูงที่สุดมีความสูงกว่า 1,678 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ในบริเวณอุทยานมีหลากหลายสถานที่ให้ได้เที่ยวชม ที่นิยมกันมากคือ การล่องแพตามลำน้ำแม่น้ำเงา นอกจากนั้นยังจะได้ชมและศึกษาป่าสักที่เกิดเองตามธรรมชาติและหาดูได้ยาก เพลิดเพลิดเพลินกับน้ำตกที่มีอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกโอโละโกรซึ่งเป็นน้ำตกใหญ่กลางป่า สายน้ำไหลจากหน้าผาสูงกว่า 150 ม น้ำตกแม่วะหลวง น้ำตกแม่แจ น้ำตกแม่ลออ และน้ำตกบูรณประภา จุดชมวิวยอดดอยปุยที่มีความสูงระดับ 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และจุดชมวิวทะเลหมอกยอดดอยปุยหลวงที่มีความสูงระดับ 1,600-1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าแบบผจญภัยและ กางเต็นท์พักแรม หรือจะเลือกเที่ยวชมถ้ำปลาซึ่งภายในถ้ำมีน้ำและจะมีปลาอยู่จำนวนมาก เช่นถ้ำแม่อมกิ ลักษณะเป็นถ้ำมีน้ำลอดไหลออกมาสู่ปากถ้ำ มีหินงอก หินย้อยที่สวยงาม 

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 2,812 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2541

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อยู่ห่างจากที่ทำการวนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย 4 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 7 ชั้นบรรยากาศร่มรื่น น้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี การเข้าเที่ยวชมต้องเข้าเที่ยวชมจากชั้นบนสุดลงสู่ชั้นล่าง แต่ละชั้นจะมีความสวยงามเฉพาะตัว โดยเฉพาะชั้นที่ 4 จะมีความสูงถึง 30 เมตร มีความสวยงามมาก ชั้นที่ 6 จะมีความสูง 20 เมตร หากเดินลงไปชั้นล่างจะมีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นได้

ในอดีตพื้นที่ป่าโดยรอบน้ำตกแม่สวรรค์น้อยเคยมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ต่อมาประชาชนเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและอยู่อาศัยจะมีการ ล่าสัตว์กันมากขึ้น มีผลทำให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่และสัตว์ป่าบางชนิดต้องอพยพเคลื่อนย้ายหรือสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีสัตว์ป่าอีกหลาย ๆ ชนิดที่อาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ ได้แก่ ไก่ป่า เก้ง ชะนี หมูป่า ตะกวด อีเห็น นิ่ม กระรอก กระแต เต่าบก นกนานาชนิด หนู ตุ่น อ้น บ่าง ค้างคาว งูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ถูกมนุษย์คุกคามทั้งสิ้น

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดลำห้วยแม่สวรรค์หลวง บ้านผาแดง บ้านแม่สวรรค์หลวง หมู่ 3

ทิศใต้ จดบ้านแม่สวรรค์น้อย หมู่ที่ 12

ทิศตะวันออก จดขุนห้วยแม่สวรรค์หลวง

ทิศตะวันตก จดขุนห้วยป่าจี้

ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหุบเขาที่สูงสลับซับซ้อนแนวเทือกเขาจะทอดยาวตามแนวใต้เหนือ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยแม่สวรรค์น้อย แม่น้ำสะเรียง บริเวณน้ำตกแม่สวรรค์น้อยมีธารน้ำตกไหลไปรวมกับลำห้วยแม่สวรรค์หลวงและไหลลงสู่แม่น้ำสะเรียง น้ำในลำห้วยทุกสายในบริเวณนี้จะเป็นน้ำใสไหลอยู่ตลอดทั้งปี เนื่องจากส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนตามร่องห้วยต่าง ๆ ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีความลาดชันมากกว่า 30% ขึ้นไป มียอดเขาสูงสุดถึง 1,098 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

พืชพรรณและสัตว์ป่า

ป่าดงดิบแล้ง พบตามร่องห้วยที่ชื้นจัดในระดับที่ค่อนข้างสูงและบริเวณชายห้วยที่เป็นที่ราบอันเป็นแหล่งรวมของดินตะกอน เป็นป่าที่แปรสภาพมาจากป่าดงดิบชื้น ดินมีความชุ่มชื้น พื้นที่ป่ารกทึบประกอบด้วย ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก เถาวัลย์ หวาย กล้วยป่า ไผ่ชนิดต่าง ๆ และมีเฟิร์น กล้วยไม้เกาะอยู่ทั่วไป มีพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบขึ้นผสมกับพันธุ์ไม้ที่ผลัดใบ พันธุ์ไม้ที่พบในเรือนยอดชั้นบนได้แก่ ไม้ตระกูลยาง ตะเคียนทอง ยมหิน ตาเสือ กระทุ่มและไทร เป็นต้น ไม้ในเรือนยอดชั้นรองและพุ่มไม้ขนาดกลางได้แก่ ขะเจ๊าะ ค้างคาว ชมพู่ป่า มะไฟป่า เสลา สมพง เป็นต้น

ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าผลัดใบค่อนข้างโปร่ง พบบริเวณตีนเขาขึ้นไปตามเชิงเขาประกอบด้วยไม้หลายชนิดขึ้นปะปนกัน เป็นไม้ขนาดเล็กถึงไม้ขนาดกลาง พื้นป่าไม่รกทึบจึงถูกมนุษย์รบกวนอยู่เสมอ ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ไม้สัก แดง รกฟ้า กระพี้จั่น กระพี้เขาควาย ซ้อ ทองหลาง เป็นต้น ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่ซาง ไผ่บง เป็นต้น

นอกจากนี้ในพื้นที่ป่าโดยรอบน้ำตกแม่สวรรค์น้อย มีสมุนไพรที่มีค่าและหายากหลายชนิด ได้แก่ ชะพลู สะบ้า สะค้าน ส้มป่อย ดอกดิน บอระเพ็ด มะเกลือ เปล้าน้อย กระทือ เพกา ข่าป่าว่านนกคุ้ม กระชายป่า โด่ไม่รู้ล้ม ฟ้าทะลายโจร ข่อย ดีหมี มะแว้งเครือ มะแว้งต้น มะกล่ำตาแดง เป็นต้น

การเดินทาง

รถยนต์

  1. เดินทางเข้าจากอำเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (สายแม่สะเรียง – ฮอด) เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย เข้าไปจนถึงน้ำตก 3.5 กิโลเมตร รวมระยะทางการเดินทางจากอำเภอแม่สะเรียงถึงน้ำตกแม่สวรรค์น้อยเป็นระยะทาง 21.5 กิโลเมตร
  2. เดินทางมาจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวง 108 แยกเลี้ยวขวาที่กิโลเมตรที่ 85 เข้าหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย รวมระยะทางจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางประมาณ 88.5 กิโลเมตร

แผนที่น้ำตกแม่สวรรค์น้อย

 

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์หนึ่งที่เก่าแก่ ซึ่งประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงให้ความศรัทธาและบูชา

ตามตำนานเชื่อว่าพระฤาษีองค์พี่ซึ่งเก่งในทางรักษาโรคเป็นผู้สร้างพระธาตุ และเป็นหนึ่งในพระธาตุทั้ง 4 จอม มีลักษณะรูปทรงศิลปกรรมแบบล้านนา มีลวดลายสวยงามซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดจอมกิตติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2256 บนยอดเขาทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอแม่สะเรียง เมื่อขึ้นไปถึงยอดสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแม่สะเรียงได้อย่างชัดเจน ในทุกๆวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนมิถุนายนของทุกปีพระธาตุจอมกิตติจะมีงานฉลองประจำปีที่ยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองดังกล่าวได้ 

วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง หรือ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรงทางเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง ใกล้กับพิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งอยู่ติดริมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน)  จะมีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอแม่สะเรียง และติดทางแยกไปวัดพระธาตุจอมทองวัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นศิลปะล้านนา

ส่วนด้านสถาปัตยกรรมมีรูปแบบผสมผสานมีลวดลายสวยงาม ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมแจ้งคือความสวยงามของพระธาตุจอมแจ้ง และ สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียงที่มีบรรยากาศชีวิตแบบชนบท 

วัดพระธาตุจอมทอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดจอมทอง หรือ วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพร้าว ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กิโลเมตร ขับรถไปทางเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง ใกล้กับพิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สะเรียง ซึ่งอยู่ติดริมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน)  จะมีทางแยกซ้ายเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง และขับรถไปทางแยกไปวัดจอมทอง (เส้นทางแม่สะเรียง – สบเมย) ซึ่งถนนทางแยกไปวัดจอมทองติดกับวัดจอมแจ้ง

พระธาตุจอมทอง วัดจอมทอง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างโดยพระฤาษีสี่พี่น้อง ประมาณ พ.ศ.1000 กว่า  เพื่อที่จะให้คนชาวเมืองยวมได้มากราบไหว้สักการะบูชา เป็นพระธาตุหนึ่งในสี่จอมคู่บ้านคู่เมืองยวม คอยปกป้องชาวเมืองยวม

วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่เลขที่ 142 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่บริเวณจำนวน 3 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา เดิมชื่อว่า จองหมากแกง (ภาษาไทยใหญ่) เพราะมีต้นมะขามใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของศาลาการเปรียญ คำว่า จอง หมายถึง วัด และคำว่า หมากแกง หมายถึง ต้นมะขาม โดยก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2450 ต่อมาสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดเป็น “วัดศรีบุญเรือง” 

ถ้ำแก้วโกมล

วนอุทยานแก้วโกมล แต่เดิมเรียกชื่อ ถ้ำผลึกแคลไซด์แม่ลาน้อย ตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้ำ หมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะไฟ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย ความแวววาวของผลึกแร่แคลไซต์ สีขาวใสที่เคลือบฉาบผนังภายในถ้ำแก้วโกมล หรือที่เรียกกันว่าถ้ำน้ำแข็ง ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อวิศวกรสำรวจเหมืองแร่ของสำนักงานทรัพยากรธรณีแม่ฮ่องสอน ขุดเจาะอุโมงค์เข้าไปตามสายแร่ ลักษณะถ้ำมีผนังแวววาว ยิ่งยามต้องแสงไฟผลึกแร่ดูงดงามดั่งเกล็ดน้ำแข็ง 

บ้านเมืองปอน

บ้านเมืองปอนเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน นับหลายร้อยปี มีเรื่องเล่าสืบต่อๆ กันมาว่าชุมชนแต่ก่อน อยู่ที่ดอยเวียง มีอยู่ราว 40 หลังคาเรือน ปอน มาจากคำว่าพร หรือเมืองที่มีสิริมงคล บางความเชื่อให้ความหมาย ปอน หมายถึง พญา หรือเป็นเมืองใหญ่ หรือผู้ปกครองเป็นพญาที่ยิ่งใหญ่ ภูมิประเทศเป็นที่สูง ต่อมากองทัพพม่ายกทัพเพื่อจะยึดเมืองปอน แต่ไม่สำเร็จเพราะชาวเมืองปอนใช้หินกลิ้งปล่อยลงจากภูเขาทับทหารพม่า 

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอขุนยวม 25 กิโลเมตร ถือเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่กว่า 500 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นทิวเขาเขียวสูงสลับกับทุ่งดอกบัวตองทั่วพื้นเขา โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี เมื่อลมหนาวเข้ามาเยือนเมืองสามหมอก ดอกบัวตองนับแสนนับล้านที่อยู่ที่นี่ก็จะบานสะพรั่งพร้อมๆ กัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้เข้ามาเยือน และชมความงดงามของท้องทุ่งสีเหลืองอร่าม ที่ดูราวกับว่าทั่วทั้งภูเขาถูกปูด้วยพรมสีเหลืองผืนยักษ์ ถือเป็นหนึ่งในอะเมซิ่งไทยแลนด์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสไปชมให้ได้ ทั้งนี้ จุดที่เป็นที่นิยมในการชมทัศนียภาพอันสวยงามของทุ่งดอกบัวตองก็คือ บนดอยแม่อูคอ เนื่องจากข้างบนนี้สามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้แบบ 360 องศา 

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอยู่ติดกับศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คงจะต้องเท้าความไปถึงเรื่องราวในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนว่า เมื่อปี พ.ศ. 2486 ญี่ปุ่นได้เกณฑ์ชาวบ้านในแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง ไปเป็นแรงงานสร้างถนนสายปาย – ขุนยวม เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงอาวุธและเสบียงอาหารไปยังพม่า และหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามในอีก 2 ปีต่อมา ถนนสายนี้ก็ยังใช้เป็นเส้นทางถอยทัพของญี่ปุ่นอีกด้วย ดังนั้นถนนสายปาย – ขุนยวม จึงถือเป็นเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่ชาวบ้านในแถบนี้ไม่อาจลืมได้ลง 

วัดม่วยต่อ

วัดม่วยต่อ ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวัดม่วยต่อ แปลว่า วัดแห่งเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยเจ้านางเมี๊ยะ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนในสมัยนั้น ได้สร้างศาลาการเปรียญแบบไทใหญ่ คณะศรัทธาจึงร่วมมือกันสร้างเจดีย์ 6 องค์ ชื่อวัดได้มาโดยเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งย้ายมาจากวัดม่วยต่อ อำเภอหมอกใหม่ รัฐฉานในประเทศพม่า จึงนำเอาชื่อวัดม่วยต่อมาใช้ด้วย ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “จองหม่วยต่อ”และเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อ ปี พ.ศ. 2466 มีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อ ปี พ.ศ. 2498 วัดม่วยต่อได้ทรุดโทรมลงมาก พระราชวีรกรเจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ และเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงสร้างศาลาการเปรียญทรงไทใหญ่ขึ้นใหม่ซึ่งเป็นศาลาการเปรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ 

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลแม่ฮี้ ห่างจากอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร ปัจจุบันบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่จนทัดเทียมกับคนเมือง นับเป็นหมู่บ้านที่ได้พัฒนามากที่สุดในบรรดาหมู่บ้านใกล้เคียง ลักษณะบ้านเรือนบางส่วนจึงเปลี่ยนจากแบบชาวกะเหรี่ยงซึ่งทำจากไม้ไผ่และหลังคาใบตองตึงหรือหญ้าคามากลายเป็นบ้านปูน หลังคามุงสังกะสีเหมือนบ้านในเมืองทั่วๆไป แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 81 ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามเหนือ-ใต้และอยู่ในแนวเดียวกันกับเทือกเขาเชียงดาว ตั้งอยู่บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,962 เมตร มีภูเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่ ได้แก่ ห้วยแม่เย็น ห้วยแม่ฮี้ ห้วยแม่ปิง ห้วยแม่จอกหลวง ห้วยน้ำดัง เป็นต้น รวมกันไหลลงสู่แม่น้ำปาย แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง และประกอบกับเทือกเขาสูงร่มรื่นด้วยป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบแล้ง ป่าสนเขาและป่าเบญจพรรณ ที่นี่จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และยังสวยงามทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงเย็น และในช่วงเช้า 

บ้านจ่าโบ่

บ้านจ่าโบ่ ที่ตั้ง  ชุมชนบ้านจาโบ่  ม.4  ต.ปางมะผ้า  อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน

ประวัติความเป็นมา

บ้านจาโบ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านมีการย้ายถิ่นฐานหลายครั้ง กลุ่มที่อยู่ในปัจจุบันเป็นชาวลาหู่ที่ย้ายมาจากห้วยยาวโดยการนำของนายจาโบ่ ไพรเนติธรรม เพราะเกิดโรคระบาดขึ้น โดยตั้งเป็น “ชุมชนจาโบ่” ซึ่งมาจากชื่อของผู้นำหมู่บ้าน เมื่อ ปี 2521 คนในชุมชนล้วนเกี่ยวดองเป็นญาติกันทั้งหมด ยังคงใช้ภาษาและเครื่องแต่งกายแบบลาหู่

ในปี 2532 หมู่บ้านจาโบ่ ได้รับการยกฐานะเป็นหมู่บ้านทางการ อาชีพหลักของคนในชุมชน คือทำไร่และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง คือเก็บของป่าขาย และรับจ้างทั่วไป

ปัจจุบันบ้านจาโบ่มีประชากรทั้งหมด 226 คน มีจำนวน 53 ครัวเรือน 

โฮมสเตย์บ้านแม่ละนา

โฮมสเตย์บ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การทำนา การมัดข้าว การหาบข้าว การนวดข้าว  และนอกจากนี้ยังมีการจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศ เดินป่าศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้ เช่น ดงกล้วยไม้รองเท้านารี ป่าไผ่ ชมถ้ำต่างๆ ชมการแสดงรำพื้นเมืองและดนตรีไทยใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม โทร. 0 5361 9208

แผนที่บ้านแม่ละนา

สะพานซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ

สะพานซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ เป็นสะพานไม้ไผ่สาน ตั้งอยู่ที่บ้านกุงไม้สัก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความกว้าง 2 เมตร ยาวกว่า 500 เมตร  โดยคำว่า “ซูตองเป้” เป็นภาษาไทยใหญ่ มีความหมายว่า “ความสำเร็จ” ซึ่งาวไทยใหญ่มีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความความสำเร็จ ก็จะพบกับความสุขสมหวัง ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ที่สร้างขึ้นด้วยพลังแห่งศรัทธา

สะพานซูตองเป้ นั้นเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกุงไม้สัก และ สวนธรรมภูสมะ ทอดตัวข้ามผ่านทุ่งนาและลำห้วยเล็กๆ ของหมู่บ้าน สะพานแห่งนี้ใช้เวลาสร้างเพียง 2 เดือน จากพลังศรัทธาของชาวบ้านกุงไม้สัก โดยไม้ที่ใช้ในการทำสะพาน นั้นมาจากการบริจาค รวมถึงเสาไม้ที่ไม่ใช้แล้วของชาวบ้านที่นำมารวมกัน ก่อสร้างเป็นสะพานแห่งความสำเร็จแห่งนี้ขึ้น 

ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพระราชดำริปางตอง 2  หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ปางอุ๋ง” นั้นตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพงดงามจนถึงกับได้รับสมญาว่า สวิสเซอร์แลนด์แดนสามหมอก มีทิวสนสองใบ-สนสามใบเรียงรายตลอดแนวอ่างเก็บน้ำอันกว้างใหญ่ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม  ทั้งนี้ คำว่า “ปาง” หมายถึงที่พักของคนทำงานในป่า คำว่า “อุ๋ง” หมายถึง ที่ลุ่มต่ำคล้ายกระทะใบใหญ่ มีน้ำขังเฉอะแฉะ

เดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขา พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ จึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้นและพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ และฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนปัจจุบันปางอุ๋งกลายมาด้เป็นที่ปลูกพรรณพืชอย่าง อะโวคาโด พลับ สาลี่ บ๊วยมีการตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น กุหลาบ ไฮเดรนเยีย พวงแสดโดยรอบ  มีการปลูกสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในด้านอาหารและแพทย์แผนไทย ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงและอากาศเย็น พร้อมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นซึ่งกำลังจะสูญพันธ์อย่างเขียดแลว เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติและความสงบเงียบ

นอกจากชมบรรยากาศของสายหมอกในยามเช้าแล้ว กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเมื่อแวะมาเยือนปางอุ๋งคือ การนั่งแพชมทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงชมนดาราแห่งปางอุ๋ง ซึ่งเป็นหงส์พระราชทานจากสมเด็จพระราชินีเป็นหงส์ดำและหงส์ขาวอย่างละ 1 คู่

ปางอุ๋งเปิดให้เข้าพื้นที่ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.โดยมีระเบียบการเข้าชมดังนี้

- กำหนดไม่ให้นักท่องเที่ยวนำยานพาหนะทุกชนิดเข้าไปยังพื้นที่หากไม่มีบัตรจองที่พักหรือที่กางเต็นท์ แต่จะมีรถยนต์โดยสารของชาวบ้านไว้รองรับบริการที่โรงเรียนบ้านนาป่าแปก

- นักท่องเที่ยวประเภทพักค้างแรมต้องลงทะเบียน ผ่านศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจะสามารถนำรถเข้าปางอุ๋งได้ ถึงแม้จะมีบัตรค้างแรมแต่ก็นำรถเข้าออกพื้นที่ได้ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. เท่านั้น

- ที่พักบนปางอุ๋ง จะมีเครื่องปั่นกระแสไฟให้ใช้เฉพาะช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น. เท่านั้น นักท่องเที่ยวควรเตรียมไฟฉายและแบตเตอรีสำรองให้เพียงพอต่อการใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าชม และการเข้าพัก สามารถสอบถามได้ที่

โทร. 053-611-244 , 085-618-3303

แผนที่ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)