Category: Uncategorized

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 17

จักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 17

  หอการค้าจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครแม่สอด ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีใจรักในการปั่นจักรยาน มาพบกันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายพร้อมกับการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวยงามของเมืองเมียวดีตลอดสองข้างทางที่ท่านปั่นจักรยานไป รวมทั้งเยี่ยมชมเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว (เจดีย์ชเวดากองจำลอง) ที่กำลังก่อสร้างภายในจังหวัดเมียวดีอีกด้วย

พญานาค ที่วัดอาฮงศิลาวาส จ.บึงกาฬ

บั้งไฟพญานาค

พญานาค ที่วัดอาฮงศิลาวาส จ.บึงกาฬ เรื่องราวของสัตว์ในตำนานเกี่ยวกับพญางูใหญ่ มีหงอนที่บริเวณส่วนหัว หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า พญานาค นั้นยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ พญานาคเป็นความเชื่อของคนในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาล…บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นได้อย่างไร?